RozPaulAdoptare (...) id est desiderare eligere nutrire uel accipere loco filii proprie wyszwolycz
WokRacz
WokJag
RozKapAdoptare (…) id est desiderare eligere nutrire uel accipere loco filii proprie wyswolycz
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss IIAdoptare (...) id est desiderare eligere nutriri uel accipere loco filii vlg. wyszwolicz
RozOss III
RozOss I
WokPet I
WokPet IIAdoptare wyzwolicz
WokPet III
WokPet IV
WokLub
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 3.12.2023 r.