krayky

Forago... est filum cum quo textores fila distingwnt proprie krayky sc. illud filum alterius coloris quod ponitur in fine uel in latere tele XV p. post. RozOss I 89vb

Wyraz hasłowy Krajka Hasło konkordancji Forago
Wyraz(y) w transliteracji krayky Podstawa glosowania forago
Język wyrazu obcego łaciński
2395
Komentarz paleograficzny W wyrazie inpingwebat pierwsza laska litery w połączona z literą g.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 89
Folio/kolumna vb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 50

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Krajka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) krajki
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 13.07.2024 r.