RozPaulForago (...) ... est filum cum *quuo textores fila distingwunt proprie crayky sc. illud filum alterinus coloris quod ponitur in fine uel in latere tele
WokRacz
WokJag
RozKap
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss II
RozOss IIIForago... est filum cum quo textores fila distingwunt sc. illud filum alterius coloris quod ponitur in fine uel in latere tele vlg. crayca
RozOss IForago... est filum cum quo textores fila distingwnt proprie krayky sc. illud filum alterius coloris quod ponitur in fine uel in latere tele
WokPet I
WokPet II
WokPet III
WokPet IV
WokLub
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.02.2024 r.