crayky

Forago (...) ... est filum cum *quuo textores fila distingwunt proprie crayky sc. illud filum alterinus coloris quod ponitur in fine uel in latere tele 1440 RozPaul 105r

Wyraz hasłowy Krajka Hasło konkordancji Forago
Wyraz(y) w transliteracji crayky Podstawa glosowania forago
Język wyrazu obcego łaciński
3054
Komentarz paleograficzny Błędnie quuo zamiast quo.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 105
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 41

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Krajka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) krajki
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 23.07.2024 r.