crayca

Forago... est filum cum quo textores fila distingwunt sc. illud filum alterius coloris quod ponitur in fine uel in latere tele vlg. crayca XV p. post. RozOss III 82v

Wyraz hasłowy Krajka Hasło konkordancji Forago
Wyraz(y) w transliteracji crayca Podstawa glosowania fforago
Język wyrazu obcego łaciński
6408

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 82
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 9

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Krajka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) krajka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 12.07.2024 r.