gronostay

Melotes qui et pera vocatur pellis est caprina a collo pendens precincte usque ad lumbos et proprie pro pelle quam portat faber ante se fiebat autem prius ut quidam putant de pellibus melotum vnde melotes vocata est Item secundum Crisostomum est animal quod dicitur gronostay 1442 WokRacz 143r

Wyraz hasłowy Gronostaj Hasło konkordancji Melota
Wyraz(y) w transliteracji gronostay Podstawa glosowania melotes
Język wyrazu obcego łaciński
2617

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 143
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 41

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Gronostaj (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) gronostaj
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 15.07.2024 r.