gronostay

Melota est vestis animalis de pilis facta quod dicitur camelus Vnde melius dicitur quod est pellis animalis quod dicitur taxus et est valde aspera Item melota dicitur aspergellus uel pellis eius… Sed secundum Crisostomum est quoddam animal hermel theuthunice vlg. gronostay XV p. post. RozOss II 140v

Wyraz hasłowy Gronostaj Hasło konkordancji Melota
Wyraz(y) w transliteracji gronostay Podstawa glosowania melota
Język wyrazu obcego łaciński
556

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 140
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 22

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Gronostaj (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) gronostaj
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.