poclath

Carpentum (...) est quoddam genus vehiculi uel *auster *scuta uel currus supra quo sedent mulieres panno contectus proprie poclath XV p. post. RozOss II 40r

Wyraz hasłowy Poklat Hasło konkordancji Carpentum
Wyraz(y) w transliteracji poclath Podstawa glosowania carpentum
Język wyrazu obcego łaciński
89
Komentarz paleograficzny W rękopisie fragment *auster *scuta błędnie zamiast astula.
Por. RozPaul 44r.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 40
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 19

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Poklat (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) poklat
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 17.06.2024 r.