RozPaulCarpentum (...) est quoddam genus vehiculi uel est astula uel est currus supra *quuo sedent mulieres panno *contextus proprie poclath
WokRacz
WokJag
RozKap
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss IICarpentum (...) est quoddam genus vehiculi uel *auster *scuta uel currus supra quo sedent mulieres panno contectus proprie poclath
RozOss IIICarpentum (…) est quoddam genus vehiculi uel hastula uel est currus supra quo sedent mulieres panno *contextus vlg. poclad
RozOss I
WokPet I
WokPet II
WokPet III
WokPet IV
WokLubCarpentum poklath vel rydwan, pilentum idem
Carpentum ein zymmermesser seu currus poklath
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.