poclad

Carpentum (…) est quoddam genus vehiculi uel hastula uel est currus supra quo sedent mulieres panno *contextus vlg. poclad XV p. post. RozOss III 19v

Wyraz hasłowy Poklat Hasło konkordancji Carpentum
Wyraz(y) w transliteracji poclad Podstawa glosowania carpentum
Język wyrazu obcego łaciński
922
Komentarz paleograficzny Błędnie contextus zamiast contectus.
Por. RozOss II.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 19
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 23-24

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Poklat (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) poklat
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.