To

partykuła

Formy gramatyczne


forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
to ca 1500 WokLub 36r ca 1500 WokLub 111r

Znaczenia

Przypis

Sstp IX 165a

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 1.12.2023 r.