Oset

rzeczownik

Formy gramatyczne


liczba pojedyncza
przypadek forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
mianownik oset 1440 RozPaul 263r ca 1500 WokLub 140v

Znaczenia

Przypis

Sstp V 639b

Uwagi i bibliografia

André J. 1956: Lexique des termes de botanique en latin, Paris.
Červenka M. i in. 1982: Świat roślin, skał i minerałów, przeł. Siatkowska E., Kaszak A., Warszawa.
Rostafiński J. 1900: Słownik polskich imion rodzajów oraz wyższych skupień roślin poprzedzony historyczną rozprawą o źródłach, Kraków.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.03.2024 r.