Pospolity

przymiotnik

Formy gramatyczne


odmiana złożona

stopień równy


liczba pojedyncza
rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki
przypadek forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
mianownik pospolity ca 1500 WokLub 24v ca 1500 WokLub 147v
dopełniacz pospolitej ca 1500 WokLub 94v
biernik pospolity ca 1500 WokLub 33v pospolite ca 1500 WokLub 106v

Znaczenia

Przypis

Sstp VI 440b

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 14.06.2024 r.