RozPaul
WokRacz
WokJag
RozKap
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss II
RozOss III
RozOss I<C>aucio (...) est cautela duracio certitudo obseruacio providencia securitas et scriptum pro quis redditur de promisso securus et emto proprie zapyz
WokPet I
WokPet II
WokPet III
WokPet IV
WokLubCautio id est securitas vel prouidentia sicherheyt oder weyszheyt napysz
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 30.11.2023 r.