RozPaulDetrahere (...) est aliquid alicui subtrahere detrahere tamen proprie est alicui in absencia sua maledicere proprie wgarzacz
WokRacz
WokJag
RozKap
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss II
RozOss IIIDetrahere activi generis est aliquid alicui subtrahere detrahere tamen proprie est alicui in absencia sua maledicere vlg. vwlaczacz
RozOss I
WokPet I
WokPet II
WokPet III
WokPet IV
WokLubDetrahere abzyehen oder hinderklaffen obmąvyacz, vwlaczacz
Detrahere abzyehen oder hinderklaffen obmąvyacz vwlaczacz
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 3.12.2023 r.