RozPaulDos (...) est illud quod datur vxori a marito *qum nubit Et dicitur a dando donatio quod datur eidem ab eodem propter devirginacionem vlg. vyano
WokRacz
WokJag
RozKap
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss II
RozOss IIIDos (...) est illud quod datur vxori a marito quando nubit. Et dicitur a dando donacio aut dicitur quod datur eidem pro eodem sc. pro deuirginacione vlg. wyano
RozOss I
WokPet I
WokPet II
WokPet III
WokPet IV
WokLubDos (...) est quod datur vxori a marito morgengab [[poszag]] vyano
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 25.07.2024 r.