RozPaul
WokRacz
WokJag
RozKapFuligo (..) id est nigredo que pendet de trabibus uel domibus in coquina et fit ab igne proprie szacze
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss IIFvligo (...) id est nigredo que pendet de trabibus in domibus uel coquina et fit ab igne et proprie szadze
RozOss IIIFuligo (…) id est nigredo que pendet de trabibus in domibus uel coquina et fit ab *igna vlg. szadze
RozOss I
WokPet I
WokPet IIFuligo sadze
WokPet III
WokPet IV
WokLubFuligo est nigredo que fit ab igne proprie ruesz kopecz vel okopczyaloscz
[[Fuligo pyegza]]
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 15.07.2024 r.