RozPaul
WokRaczCardo (…) est quedam herba colonis nociva vlg. pyrz
WokJag
RozKap
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss IICardo (...) est herba nociua colonis vlg. pyrz
RozOss IIICardo (…) est herba nociva colonis vlg. pirz
RozOss I
WokPet I
WokPet II
WokPet III
WokPet IV
WokLubCardo (...) eyn distel pyrz
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 3.12.2023 r.