RozPaulHostorium (...) ab hostio dictum est lignum cum quuo modius uel sextarius exequatur ut siquid sibi superfluum est et moueatur si vero quid [[deesset]] deest supleatur vlg. strzycholcz
WokRaczHostorium lignum equalificandi modium vlg. strycholcz
WokJag
RozKap
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss II
RozOss III
RozOss I<H>ostorium (...) dicitur ab hostio id est lignum cum modius uel sextarius exequatur s<t>rzycholecz strzycholecz ut si quid ibi superfluum est et moueatur Si vero quid deest supleatur
WokPet I
WokPet IIHostorium stricholecz
WokPet III
WokPet IV
WokLubHostorium eyn streychholtz et dicitur ab hostin grece id est equale latine que per ipsum equalitanter frumenta strycholcz
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 17.07.2024 r.