KONKORDANCJA


Hasła łacińskie Liczba cytatów Hasła polskie
Xenos 1 Pielgrzym
Xerophagia 1 Suszenie
Xitona 2 Kijanica

Liczba haseł łacińskich: 3