KONKORDANCJA


Hasła łacińskie Liczba cytatów Hasła polskie
Radere 1 Golić
Radius 4 Czółnek
Śpica
Raeda 1 Szla
Ramus 1 Rózga
Rana 2 Krzekotać
Żaba
Rancida caro 5 Mięso
(Wągrzysty)
(Zżółknąć)
Rancor 5 Mięso
(Wągrzysty)
Zżółkłość
Rapa 1 Rzepa
Raparium 2 Rzepisko
Raphanum 2 Chrzan
Rzodkiew
Raphanus 3 Albo
Chrzan
Rzodkiew
Rasa 1 Szarłat
Rastrum 2 Brona
Grabie
Rates 1 (Tratwa)
Ratio 1 Dowód
Ratiocinatio 2 Rachowanie
Rachunek
Raucedo 1 Chrapota
Raucere 3 Albo
Ochrapieć
Oniemieć
Raucitas 2 Ochrapienie
Oniemienie
Raucus 1 Ochrapieć
Ravus 3 Cisowaty
Farba
Szadawy
Rebellio 4 Roztargnienie
Recalcitrare 1 Ligać
Recidivare 3 Wracać się
Zasię
Zasięwracanie
Recidivus 1 Powtarzać
Recompensa 1 Odważenie
Recumbere 2 Leżeć
Spać
Redagium 2 Furlon
Redarguere 1 (Odpierać)
Reddere 1 Oddać
Redimere 1 (Odkupić)
Redimiculum 4 Cyp
Czepiec
Zatyczka
Zwój
Redimire 2 Przybrać
Upiękrać
Redire 1 Wrócić się
Reditus 1 Płat
Redolere 2 Dać
Wonność
Redotalicium 1 Wiano
Redundare 1 Otrącić się
Refectorium 1 Refektarz
Referri 1 Przytrafić
Reflectere 2 Wspaczyć
Wstłuknąć
Reginula 1 Królewna
Regulus 1 Strzeż
Reintegrare 1 Naprawić
Relatio 1 Powiadanie
Relativa dona 2 Dar
Oddać
Relator 1 Powiadacz
Relaxare 1 (Rozgrzeszyć)
Religare 1 (Rozwiązać)
Remex 4 (Ster)
(Sternik)
Wiosło
Żeglarz
Remigare 1 Żeglować
Remigator 1 Żeglarz
Remigium 1 Przewóz
Reminiscentia 1 Wspamiętanie
Reminiscere 1 Wspamiętać
Remissio 1 (Odpuszczenie)
Remissus 1 Osłabić
Remunerare 1 Oddać
Remus 2 Paczyna
Wiosło
Ren 1 Nerka
Renale 3 (Gacie)
Gat
Zankiel
Renda 1 Zanikiel
Renes 1 Biodro
Reniteri 1 Oświecić
Renovare 1 (Odnowić)
Renuere 1 Wzgardzić
Renunculus 1 Nereczka
Repagulum 1 Zawora
Reparare 1 Naprawić
Rependere 1 Oddać
Repentinus 2 Nagły
Prędki
Repere 2 Czołgać się
Mknąć się
Repetere 1 Napierać się
Reprehendere 2 Karać
(Zhańbić)
Represalia 1 Powściąganie
Reprimere 2 Ścisnąć
Wściągnąć
Reprobare 1 Wzgardzić
Repugnare 1 Odbyć
Reputare 1 Ważyć
Rerictis 1 Kitel
Resignare 1 Wzdać
Resilire 2 (Odskoczyć)
Wstrącić się
Resina 1 Żywica
Respicere 2 Mieć
Wzgląd
Resqua 1 Błonie
Restitutio 2 Dziedzinny
Wrócenie
Resumere 1 Powtarzać
Rete 1 Sieć
Reticulum 1 Siatka
Retrocedere 1 (Wstąpić się)
Retrogradus 1 Zasięwstęp
Retum 1 (Nicielnice)
Revocare 3 (Odezwać)
(Odzywać)
Przywrócić
Rhamnus 2 Ostrożyna
Zanowiec
Rheuma 1 Nieżyt
Rhinoceros 1 Jednorożec
Rhombus 2 Jesiotr
Karaś
Ricmachia 1 Tablica
Rictus 1 (Paszczęka)
Riscus 1 Dzienie
Risi 8 Ryż
Ristrum 1 Paprzyca
Ristus 1 Ul
Ritus 1 Zwyczaj
Rivalis 1 Swak
Robigo 2 Rdza
Romphea 3 Szabla
Rubere 1 Zapalać się
Rubus 1 Kierz
Ructuare 1 Rzygać
Rudens 2 Łodny
Powróz
Rudere 1 Rzuć
Rudia 1 Śmieci
Ruga 1 Marsk
Rugire 2 Rzuć
Rumen 1 Dziękwa
Ruminare 2 Dziękwa
Żuć
Runcare 1 Pleć
Runcina 1 Strug
Runco 1 Strug
Ruta 6 (Bardzo)
Czyścić
Dobry
Oko
Wiele
Ziele
Rutenus 1 Rusin
Rutrum 1 (Rydel)

Liczba haseł łacińskich: 123