KONKORDANCJA


Hasła łacińskie Liczba cytatów Hasła polskie
Iactantia 2 Buta
Chełpliwość
Iactare 2 Chełpić się
Rzucać
Iactus 1 Tonia
Iaculum 1 Szyp
Ianitor 1 Ulicznik
Ianua 2 (Furta)
Uliczka
Ianuarius 1 Styczeń
Ibex 3 Rokita
Sarn
Ibis 1 Bocian
Ictericia 2 Niemoc
Żółty
Identitas 1 Jedność
Ieiunus 1 Łaczny
Ientaculum 3 Jużyna
Śniadanie
Ientor 1 Śniadać
Iga 1 Dąbrowa
Igitur 2 A
Przeto
Ignile 2 Ogniwo
Ignimen 3 Żegadło
Ignobilis 1 (Nieszlachetny)
Ignominia 1 Sromota
Ilex 3 Iwa
Illatio 1 Zadanie
Illecebris 1 Niesłuszny
Illo presente 2 Jen
Przed
Illoro 1 Opętanie
Illustris 1 Oświecić
Ilmus 1 Iwa
Immaturus 1 (Niejrzały)
Immunitas 1 Obronność
Impassibilis 2 (Cierpieć)
(Ucierpieć)
Impensa 1 Nadłożenie
Impetus 1 Wicher
Impinguatus 4 Albo
Karmny
Tłusty
Impomentum 1 Jabłuszko
Importunitas 1 Uporność
Importunus 1 Uporny
Imprimere 2 Wpoić
Wyrazić
Improperare 1 Łajać
Impudicicia 1 Plugastwo
Impugnare 1 Naigrawać
Imputare 2 Dziwować się
Posądzać
In illo tempore 2 Czas
Niektóry
In morem 2 Na
(Wzraz)
In particulari 2 Osobność
W
Inaquosus 1 Suchy
Incaluit 1 Zagrzać się
Incendium 1 Pożar
Incisor 1 Krajczy
Inclusive computando a data presencium 10 1. I
Lato
Liczyć
List
Od
(Pierwy)
Pośledni
Ten
To
Wydanie
Inconsultus 3 Niedoradny
Incredulus 2 Niedowiarek
Increpta 2 (Almaria)
Incumbale 2 Spodni
Żarnów
Incus 1 Nakowadlnia
Indagatorium 2 Tłuk
Indago 1 1. Zapust
Indeficiens 1 Nieprzebrany
Indicare 3 Albo
Zakazać
Zapowiedzieć
Indigens 1 Niedostateczny
Indigentia 1 Potrzebizność
Indigere 1 Potrzebować
Indissolubilis 2 Nierozwiązany
Indistinctus 1 Nierozdzielony
Indoles 2 Dobry
Rodzaj
Indutiae 3 Albo
Glejt
Przymierze
Ineffabilis 3 Niewymowny
Niewymówiony
Ineffabiliter 1 Niewymownie
Ineptus 2 Niegodny
Niesłuszny
Infamare 1 Sromocić
Infamia 1 Sromota
Infans 1 (Niemowlątko)
Infectus 1 Zarazić
Infigere 1 Zadać
Infligere 1 Zadać
Influencia 2 Moc
Natchnienie
Infremere 1 Westchnąć
Infula 1 Infuła
Infundibulum 1 Lej
Ingerere 7 Jakoby
Paździorko
Poduścić
Rzyć
W
Wkładać się
Wmykać się
Ingratitudo 1 Niewdzięczność
Inguen 2 Zołzy
Inhumatus 1 Pogrześć
Innuere 3 Albo
Baczyć
Porozumieć
Inquisitor hereticorum 1 Kacermistrz
Insania 1 Szaloność
Inscitus 1 Mlecz
Inserere 1 Szczepić
Insignia 1 (Klejnot)
Insignis 1 Znamienity
Insolitus 1 Niezwyczajny
Instancia 2 Powinik (?)
Ustawiczność
Instanter 1 Ustawicznie
Instare 1 Przeciwiać się
Instinctus 1 Natchnienie
Instita 2 Kramarka
Siekanina
Institor 3 Albo
Kramarz
Kupiec
Insultare 3 Albo
Naigrawać się
Naśmiewać się
Intemeratus 1 Niepokalony
Intendit 2 Wyciągnąć
Wypiąć
Intentum 1 Pilność
Intercedere 1 Przyczynić się
Interceptale 1 Podnoga
Intercus 4 Albo
Wrzód
(Zaskórny)
Zołza
Interdicere 1 Zakazać
Interdictio 2 Zapowiadanie
Interdictum 1 Zakazanie
Interea 2 Chwila
Ten
Interficere 1 Zabić
Interim 2 Chwila
Ten
Interimere 1 Zabić
Internodium 2 Glozn
Interpres 1 Tłumacz
Interpretari 2 Tłumaczyć
Wyłożyć
Interpretatio 1 Wyłożeni
Interrumpere 1 Przerwać
Intersignum 4 Goły
Znamię
Intersticium 1 Przeciąż
Interula 1 Koszula
Intervallum 1 Przeciąż
Intestinum 1 Wątpie
Intiba 1 (Perz)
Intonare 1 Zaczynać
Intoxicare 1 Otruć
Intrare 1 (Wejść)
Intricare 1 Drobić
Introducere 1 Wwieść
Intromittere 1 Wkładać się
Intronisare 2 Wieść się
Wrzeszyć
Inula 2 (Dzwonki)
Oman
Invadere 4 Ja
Na
Rzucić się
Invalesco 4 Jesus
Lud
Naprzeciwko
Pobudzać
Inverecundus 1 Niesromieźliwy
Investitura 2 Wwiązani
Wwiązanie
Invia 2 Błędny
(Miejsce)
Invicem 1 Społem
Iocularius 1 Szpilman
Ioculator 1 Szpilman
Iopa 1 Kabat
Iopula 1 Kabat
Ipocus 2 Wyza
Wyzina
Ir 1 Dłoń
Ircus 1 (Kozioł)
Iricius 1 Jeż
Iris 1 Tęcza
Irregularis 1 Niegodny
Irreprehensibilis 1 (Niezhańbiony)
Irritare 6 Albo
(Drażnić)
Nagabać
Obrócić
Wniwecz
Irsutus 1 Kosmaty
Irundo 1 Jaskółka
Isocus 1 Mech
Ita 1 Isdza
Itinerarium 3 Dzień
Jeden
Pokarmia
Iubilare 1 (Weselić się)
Iubilus 1 1. (Wesele)
Iugalis 3 Albo
Poddać
Ugłaskać
Iuger 1 Mórg
Iugum 1 Jarzmo
Iunctura 3 Kość
2. Staw
W
Iuncus 1 Sitowie
Iuniperium 2 Jałowiec
Iuniperus 3 Jałowiec
Iurisdictio 3 (Ortyl)
Poprawkowanie
Prawo
Iusquiamus 1 Bielun
Iussia 1 (Aksamit)
Iuvenca 4 Cielę
Jałowica
Jałowię

Liczba haseł łacińskich: 165