KONKORDANCJA


Hasła łacińskie Liczba cytatów Hasła polskie
Sabatum 1 Pajęczyna
Sabellus 2 Soból
Saburra 1 (Dziarstwo)
Sacellum 1 Kaplica
Sacerdos communicat 1 Pożywać
Sacrificium 1 Ofiara
Saepes 1 Płot
Saepire 1 Zagrodzić
Saeta 1 Szczecina
Sagana 1 Czarownica
Sagena 1 Niewód
Sagimen 3 Albo
Sadło
(Smalec)
Sagina 3 Sadło
(Smalec)
Topić
Sagmarius 1 !Rząszą
Sagulum 2 (Kaftan)
Sal 2 Dworność
Krotochwila
Salebra 3 Albo
(Dziarstwo)
Gruda
Salicetum 1 Wierzbnik
Salinum 3 Albo
Salserka
Solnica
Salire (1) 1 Skoczyć
Salire (2) 1 Nasolić
Salix 1 Wierzba
Salmo 1 Łosoś
Salsa 2 Salsa
Salsorium 1 Solnica
Salsugo 4 Bór
Na
Rosół
(Słotwina)
Salsus 1 Słony
Saltrix 1 Skoczka
Saltus 1 Chłodnica
Salvia 2 (Szałwia)
Salvo iure alieno 3 Inny
Prawo
Wymawiać
Salvus 1 Zdrowy
Samaritanus 1 Cudzoziemiec
Sambucus 1 Bez
Sandalum 1 Lejtuch
Sanguinaria 1 Krwawnik
Sanguisuga 1 Pijawka
Sanies 2 Ropa
Sanus existens mente et corpore 7 Być
Ciało
1. I
Na
Rozum
Zdrowy
Sanxa 1 Nać
Sapa 3 Kisieć
Mleko
(Śmietana)
Sapidus 1 Smaczny
Sapo 3 (Śmietana)
Sapor 1 Smaka
Sarabellum 2 (Gacie)
Sarcina 1 Brzemię
Sarcinus 2 Bryła
Mięso
Sarculum 1 Grabie
Sarculus 1 Graca
Sarrio 1 Pleć
Sarta 3 Krajka
Stronka
Sartago 2 Panew
Panewka
Sartorium 1 (Warsztat)
Satagare 2 Pracować
Siłować
Satelles 2 Sługa
Służebny
Satio 1 Sianie
Satrapa 1 Panosza
Saxifera 2 Kamienny
Nosidła
Scabellum 1 Ławka
Scabies 3 Parch
Skrob
Scaenica 2 Poklat
Rydwan
Scala 1 (Szczebel)
Scandula 2 Konopny
Powróz
Scansilis 3 (Strzemieniska)
Strzemień
Scapha 3 Czółn
Smyczek
Scaphium 1 Szczak
Scapula 1 (Plecy)
Scapulare 1 Szkaplerz
Scarabaeus 1 Krówka
Scaria 1 Głóg
Scarlaticum 1 Szarłat
Scarlatum 2 Szarłat
Sceptrum 1 (Berło)
Schismaticus 1 (Odszczepieniec)
Scholasticus 2 Mistrz
Szkolny
Scindula 2 Dranica
Szkudła
Scirpus 3 Sitowie
Strug
Sclavonia 2 (Słowacki)
Ziemia
Sclavus 1 Słowak
Scobs 1 Śmieci
Scopa 1 Miotła
Scopare 1 Umiatać
Scopulus 1 Kopiec
Scoria 1 Żużelica
Scorpio 2 Kafary
Pokrzykać
Scortorium 1 (Zamtuz)
Scortum 1 Szkort
Screa 1 Chrachel
Screare 1 Chrachać
Scriba 5 Mistrz
Nauczyć
Pisarz
W
Zakon
Scribatus 1 Pisarstwo
Scrinium 1 Szrena
Scripturale 1 Skrzypturał
Scrofa 1 Świnia
Scrupulus 1 (Sumienie)
Scrupus 1 (Dziarstwo)
Scrutari 1 Badać się
Scrutina 3 Język
U
Waga
Scrutinium 1 Badanie
Scrutum 1 Proso
Sculpere 1 (Rzezać)
Sculptilis 1 (Rzezać)
Sculptrum 2 (Rzezak)
Strug
Scultetus 1 Sołtys
Scurnus 1 Piegża
Scurra 3 (Błazen)
(Pasiżyt)
Scutella 1 Misa
Scutiger 1 Paweźnik
Scutum 1 Tarcza
Scyphus 2 Korczak
Kubek
Sebum 1 Łój
Securare 2 Przezpieczny
Uczynić
Securis 1 Siekiera
Securitas 1 Przezpieczność
Secus 1 Inaczej
Sedare 1 Uśmierzać
Sedes 2 Stolec
Stół
Sediciosus 1 Zwadliwy
Sedile 2 Ławka
Zydel
Seditio 1 Zwada
Seducere 1 Zwieść
Seductor 1 (Zwodźca)
Seductus 1 Zwieść
Sedulus 1 Ustawiczny
Seges 2 (Osianie)
Siemię
Segex 2 Kulik
Siemionucha
Segmentum 2 Podwika
Rucho
Segnis 2 Gnuśny
Leniwy
Segnities 2 Gnuśnia
Lenistwo
Segregare 2 Oddalić
Rozdzielić
Sella 2 Podkład
Siodło
Sellarius 1 Siodlarz
Semella 1 Żemła
Semen 1 Nasienie
Sementare 1 Siać
Sementarius 1 Siejca
Sementum 1 Nasienie
Semesus 2 Ogłodać
Ogryźć
Semicinctum 1 Przepaska
Seminare 1 Siać
Semita 3 Przechód
Steżka
Ścieżka
Semiviuus 3 Martwy
Na
Pół
Senator 1 Senat
Senatus 1 (Senactwo)
Senescere 2 Starzeć się
Senex 1 Stary
Senilis 1 Stary
Senio 1 Zez
Senium 1 Starość
Senta 4 (Czerw)
Robak
Słoniny
W
Sententia 4 (Ortyl)
Osądzenie
Skazanie
Sententiare 1 Skazać
Sentina 2 Kałuża
Stok
Sentire 1 Czuć
Seorsum 1 Osobnie
Seps 2 Padalec
Wąż
September 1 Październik
Septimana 1 Tydzień
Sera 6 (Kłódka)
Zamek
Żelazny
Serator 1 (Ślusarz)
Seria 3 Dzieżka
Łatka
Sericeus pannus 1 Kitajka
Seritoria 1 Postaw
Serpyllum 2 Duszka
Serra 3 (Drzewny)
1. Piła
Sertum 4 Albo
Tkanka
Wieniec
Serula 1 (Kłódeczka)
Serum 5 Kapalica
Serwatka
Siara
Sica 1 Deka
Sicopedes 1 (Tygiel)
Sigillare 1 Zapieczętować
Sigillum 1 Pieczęć
Significare 1 Wzjawić
Silentium 1 Milczenie
Siler 3 Lebiodka
Tycza
Wieniec
Silere 1 Milczeć
Silex 1 Krzemień
Siliceus 1 Zatwardzieć
Siligineus 1 Rżany
Siligo 1 Reż
Siliqua 1 Słodzina
Silurus 6 Albo
Drobnica
Mlanka
Mrzewka
Silva 1 Las
Silvester 2 Lasota
Leśnik
Simia 1 Małpa
Simila 1 Żemła
Similitudo 1 Podobność
Simulacrum 1 Bałwan
Sinapis 1 Gorczyca
Sinciput 1 Krczyca
Sindon 2 Prześcieradło
Singulatim 1 Pospolicie
Singultus 1 Łkanie
Sinodus 1 Synod
Sinus 1 Łono
Sipare 1 Drobić
Siren 1 Ochachula
Sitibundus 1 Pragnąć
Sitire 1 Pragnąć
Sitis 1 Pragnienie
Situla 2 Kubeł
(Żuraw)
Situs 1 Mech
Smegma 1 Mydło
Sobrietas 1 (Trzeźwość)
Sobrina 1 (Siostrzanka)
Sobrinus 1 (Siostrzeniec)
Sobrius 1 Trzeźwy
Socer 1 Świekier
Socrus 1 Świekra
Solarium 2 Przętr
Wyszka
Solatrum 1 Psinki
Solea 2 Cholewa
Pilśnianka
Solemne festum 2 Sławny
Święto
Solitarius 1 Osobny
Solitudo 1 Puszcza
Solium 2 Królewski
Stolec
Sollers 1 Roztropny
Solsequium 2 Słonecznik
Solvere 1 (Rozwiązać)
Somniare 1 Śnić się
Somnifer 3 Kotczy
Móżdżek
Szpik
Somnium 2 Sen
Somnolentus 1 Gnuśny
Somnus 1 Spanie
Sonipes 2 Hynszt
(Inochodnik)
Sonus 1 (Dźwięk)
Sopire 1 Uśmierzać
Sopor 1 Spanie
Soporare 1 Uśpić
Sorbillare 1 Sarkać
Sorbitiuncula 3 Jajce
Rozmaczki
W
Sordere 1 Śmierdzieć
Sordidare 1 Smrodliwieć się
Sordidus 1 Smrodliwy
Sordissa 1 Łodyżka
Sorex 4 Mysz
Pilch
Ślinogórz
Soror 1 Siostra
Sororinus 1 Szurza
Sororius 1 Zięć
Sors 1 Iścina
Sospex 1 Sprys
Sotular 1 Trzewik
Spacus 1 Dratwa
Spadix 2 Rydzy
Sierchl
Spado 4 Hynszt
Wałach
Spadonare 1 Utrzebić
Spagus 1
Spargere 1 Rozsiewać
Sparus 1 (Okoń)
Spasmus 1 Kurcz
Spatha 1 Deka
Spatiari 1 Przechodzić się
Spatium 1 (Przejście)
Specialiter 1 Osobliwie
Speciosus 1 Cudny
Speculari 1 Rozmyślać
Speculatio 1 Rozmyślanie
Speculum 1 (Zwierciadło)
Specus 1 Jaskinia
Spelaeum 1 Jama
Spelta 2 Orkisz
Sperma 1 Zaród
Sphondylus 2 (Dzwono)
(Grzbietowy)
Spica 1 Kłos
Spina 6 (Grzbietowy)
Kość
Łopatka
Żyła
Spinatum 1 (Ciernie)
Spinetum 1 (Ciernisko)
Spinga 1 Certa
Spinter 2 Spięcie
(Stpień)
Spira 3 Krąg
Okrąg
(Wężowy)
Spiraculum 2 Dech
Para
Spirillum 1 Celbrat
Spiritualis 2 Duchowny
Spiritualitas 1 Duchowieństwo
Spiritus 1 Duch
Spissitudo 1 (Miąższość)
Spissus 1 (Miąższy)
Splen 2 (Śledziona)
Splendidus 1 Jasny
Splendor 1 Jasność
Spoliare 1 Złupić
Spolium 2 Lejtuch
Łup
Sponda 2 Łoże
Stać
Spondea 1 Stągiew
Spondere 1 Ślubić
Spongia 5 (Gąbka)
Sponsa 3 Brutka
Polubienica
Sponsalia 1 Ślub
Sponsalis 1 Ślub
Sponsare 1 Ślubować
Sponsio 1 Obiecanie
Spontanee 1 Dobrowolnie
Spontaneus 1 Dobrowolny
Sporta 1 Kosz
Sportula 1 Koszyk
Spuere 1 Pluć
Spula 3 Czółnek
Koło
U
Spuma 1 Piana
Spumare 2 Pienić się
Spurcitia 1 Plugawość
Spurcus 1 Plugawy
Spuridicus 2 Mówić
Plugawie
Spurius 2 Baster
Bękart
Sputum 1 Ślina
Squabula 1 Zmarzłek
Squalidus 1 Plugawy
Squalor 1 Plugastwo
Squama 1 Szczeżula
Squarus 1 Kleszcz
Squilla 1 Klecz (?)
Stabulum 1 Stajnia
Stadium 1 Stajadło
Stagnum 1 1. Staw
Stallum 1 Ławka
Stamen 1 Postaw
Stanneus 1 (Cyniany)
Stannum 3 (Cyna)
Statera 1 Waga
Stationarius 1 Tyczka
Statua 3 Albo
Słup
Socha
Statura 1 Postać
Status 1 Stadło
Stella 1 Gwiazda
Stercorisare 1 Gnoić
Stercorium 1 Szachta
Stercus 2 Gówno
Łajno
Sterilis 1 Niepłodny
Sternere 1 Słać
Sternutatio 1 Kichanie
Stertere 1 Chrapać
Sticadus 1 Kocanki
Stiga 1 Ościen
Stigma 2 Blizna
(Piętno)
Stilla 1 Kropla
Stillare 1 Kapać
Stillicidium 1 Rynna
Stilus 1 Pisarstwo
Stima 1 Dzieżka
Stimulare 2 (Kłuć)
Pobudzić
Stimulatio 1 (Kłucie)
Stimulus 3 Bodzenie
(Kłucie)
Ościen
Stipare 3 Okrasić
Przypiękrać
Przypiękrzyć
Stipendarius 1 Żołnierz
Stipendium 2 Żołd
Stipes 2 Pień
Stypa
Stipula 1 Źdźbło
Stiria 1 Sopel
Stirps 2 Pień
Rodzaj
Stiva 5 Głowica
(Mieczowy)
Płużny
Rękojeść
Socha
Stolidus 1 Głupi
Stolopendia 2 Bielun
(Szalej)
Stomachari 1 Gniewać się
Stomachus 1 Żołądek
Strabus 1 Blaskooki
Strages 1 Porażka
Stragula 2 (Kaftan)
Marszczeniec
Stramen 1 Słoma
Strangulare 1 Zadusić
Strangulatio 1 Zaduszenie
Strata via 4 Albo
Bić
Droga
Wielki
Stratorium 2 Łożnica
Pościel
Stratum 1 Łoże
Strepa 3 Albo
Strzemień
Stridere 1 Zgrzytać
Stridor 1 Zgrzytanie
Strigilare 3 Koń
Szropować
Trzepać
Strigilis 4 Czółnek
Grzebło
Szropa
Tarka
Stropodium 4 Miech
Słomiany
Strozak
Strues 2 Drwa
Stos
Struma 4 Garb
Guz
Na
Piersi
Struthio 2 (Struś)
Stupor 1 Ścierpnienie
Stuppa 2 Kądziel
(Zgrzebie)
Suarium 4 Chlew
Kob
Świni
Sub bulla et alto 3 Pod
Prawo
Wysoki
Sub pena valata 3 Pod
Zakład
Założyć
Subacticatio 1 Obwiązanie
Subagaso 1 (Podkoni)
Subambulus 2 Panoski
Panosza
Subdapifer 2 (Podstoli)
Subderia 2 Gać
Żłób
Subductile 1 Podfutrowanie
Subductura 2 Futro
Podszycie
Subemptor 1 Podkupień
Suber 1 Łub
Suberinus 2 Łubowy
Podkurzacz
Subesse 2 Być
Poddać
Subeta 1 Podczos
Subetum 1 Włóczęga
Subfumigare 1 Podkurzyć
Subiacere 1 Poddać się
Subiectus 3 Poddać
Podstawić
Subigere 1 Przypędzić
Subire 1 (Podejść)
Subito 2 Nagle
Prędko
Subitus 2 Nagły
Prędki
Subiugalis 1 Ugłaskać
Sublega 2 Podróżny
Poseł
Sublevare 1 Podnieść
Subligar 5 (Koniowy)
Pas
Podwiązanie
(Popręg)
Spodni
Sublimis 1 Wysoki
Sublimitas 1 Wysokość
Submentum 1 Podbródek
Subpincerna 2 (Podczaszy)
Subridere 2 Uśmiechnąć się
Subsannare 2 Naigrawać
Naśmiewać się
Subsannatio 1 Naigrawanie
Subsannator 1 Naśmiewca
Subscella 3 Okno
Słup
U
Subsellium 2 Podkład
Siodłowy
Subsidium 1 Pomoc
Substamen 2 Wątek
Substantia 2 Bytność
(Istność)
Subtunicale 2 Kożuch
Męski
Subula 1 Szydło
Subulca 1 Masło
Subulcus 1 Świniarz
Suburbanus 1 Przedmieszczanin
Suburbium 1 Przedmieście
Succarium 1 Cytwar
Succarum 2 Cukier
Successive 1 Znienacka
Succina 4 Przykadek
Szarstuch
Żarnowy
Żłób
Succrida 1 Smar
Sudarium 1 (Facelet)
Sudes 2 Kół
Zapiec
Sufferrare 1 Podkować
Suffulgere 1 Zaświecić
Suggerare 2 Poduścić
Radzić
Suile 2 Kob
Świniec
Summe 1 (Bardzo)
Sumptus 1 Strawa
Supercilium 2 Brew
Superpellicium 1 Komża
Supinum 6 Halżka
Suppedaneus 1 Podnóżek
Suppeta 2 Czuć
Sługa
Suprex 2 Łodny
Osęka
Sura 4 Łyst
Surculus 1 Widły
Surgus 1 Wrzos
Sus brixitat 1 (Chrząkać)
Sus grinit 3 Albo
(Chrząkać)
Kwiczeć
Suspensiva 1 Polednia
Sycomorus 3 Morwa
(Świerk)
Syllabicare 1 Sylabizować
Synochitis 1 Kryształ
Syrupus 1 Syrop

Liczba haseł łacińskich: 448