KONKORDANCJA


Hasła łacińskie Liczba cytatów Hasła polskie
Damma 1 Łani
Danubius 3 Dunaj
Dapifer 2 (Podstoli)
Stolnik
De 1 O
De his supradictis 4 Drugi
Rzecz
Ten
Z
De sero 2 Wieczór
Z
Debitor 3 Albo
Dłużnik
Winowajca
Debitum 1 Dług
Decapolis 1 Powiat
Decempnialis 1 Dziesiątak
Decenter 2 Rządnie
Słusznie
Decentia 1 Słuszność
Decernere 2 Być
Zeznać
Declarare 1 Powiadać
Declaratio 1 Powiadanie
Dedicare 2 Być
Przywłaszczyć
Deducere 2 Dokonać
Wieść
Deductus 1 Wieść
Defaecata cervisia 2 Piwo
Wystać
Deficere 3 Albo
(Odstać)
(Odstąpić)
Definire 3 Dokonać
Skazać
Wyłożyć
Definitio 2 Dokonanie
Wyłożenie
Deflorare 1 Zgwałcić
Defloratio 1 Zgwałcenie
Degenerare 3 Od
(Odstąpić)
(Szlachetność)
Degeneris 2 Nie
Zgadzać się
Degluttire 1 Połknąć
Delabi 2 Pokiełznąć
Pośliźnięcie się
Delectabilis 3 (Lubieżny)
Rozkoszny
Delectabilitas 2 (Lubieżność)
Rozkosznoć
Delirare 2 (Błądzić)
Taić się
Denigrare 1 Pokalać
Dens 1 Ząb
Densetum 2 Krzewina
Dentago 1 Oskomina
Dentalia 1 Brona
Dentina 1 Dzięgna
Denuntiare 1 Opowiedzieć
Dependere 2 Zależeć
Deprecatio 1 Prośba
Deprocurari 1 Obręczyć
Deputare 1 Narzec
Deridere 1 Naśmiać się
Derisor 1 Naśmiewca
Derivare 1 Pochodzić
Derogare 1 Uwłaczać
Desciscitari 1 Dowiedzieć się
Desecare 1 Rozciąć
Deserere 1 Opuścić
Desertum 2 Puszcza
Deses 1 Leniwy
Designare 4 Dać
Znak
Desistere 1 Przestać
Desolare 1 Spustoszyć
Desolatio 1 Opuściałość
Despectus 1 Wzgardzić
Desperare 1 Rozpaczać
Despicari 1 Wymiąć
Despicere 1 Wzgardzić
Destinare 1 Posłać
Desuere 1 (Rozpruć)
Desuetudo 2 Nienałożność
Desuetus 2 Nienałożny
Desuper 2 Wierzch
Z
Detega 1 Naparstek
Detegere 2 (Odkryć)
(Odsłonić)
Deterior 1 Zły
Deteriorare 1 Pogorszyć
Determinare 1 Dokonać
Detestari 1 Przeklinać
Detinere 1 Jąć
Detorquere 1 Wydrzeć
Detractare 1 Uwłaczać
Detractor 2 Obmawiacz
Uwłóczca
Detrahere 4 Obmawiać
Uwłaczać
Wgar-zać
Detrectare 1 (Odmówić)
Detrimentum 2 Szkoda
Umniejszenie
Devoluere 1 Wyprawić
Devolutio 2 Przypadnienie
Devotio 1 Nabożeństwo
Dextralis 3 Oksza
Dextrarius 1 Innochodnik
Dica 1 Wręba
Dico humanum 9 A
Który
Lekki
(Łatwy)
Móc
Powiadać
Rzecz
Wy
Znosić
Dierium 2 Obrok
Diferre 1 Zawiesić
Diffidere 1 (Odpowiedzieć)
Diffuse 1 (Szeroko)
Diffusio 1 Rozprawa
Digestio 1 Strawienie
Digittale 2 Naparstek
Dilabi 1 Upaść
Dilapidare 1 Rozprószyć
Dilapostes 4 Blanki
Blankowanie
Dilatare 1 Rozszerzyć
Dilatatio 1 Rozszerzenie
Dilatio 1 Przedłużenie
Diligens 1 Pilny
Diluculum 1 Świtanie
Diluvium 2 Potop
Wezbranie
Dimensio 1 Liczba
Dimicator 1 Szermierz
Dimittere 1 Przeminąć
Diomedia 3 Raróg
Diplois 2 Płaszcz
Sowisty
Directus 1 Prosty
Diripere 7 Rozerwać
Roztargać
Roztargnąć
Roztargnienie
Discantisare 1 (Terlikać)
Discernere 2 Rozeznać
Discidium 1 Rozwód
Disciplina 1 Nauka
Disconveniens 1 Niezgodny
Disconvenientia 1 Niezgodność
Disconvenire 2 Nie
Zgadzać się
Discordia 1 Niezgoda
Discrepare 2 Nie
Zgadzać się
Discus 2 Korczak
Krzynów
Discutere 1 Dowiadać się
Disparate 2 Rozdzielnie
(Różnie)
Dispensare 1 Szafować
Dispensatio 1 Szafowanie
Dispensator 1 Szafarz
Displacere 1 Omierznąć
Disponere 1 Rozłożyć
Disputare 1 Gadać się
Disputatio 1 Gadanie
Dissentio 1 Niezgoda
Dissentire 2 Nie
Zgadzać się
Dissimilis 2 Nierówny
Dissimulare 1 Poniechawać
Dissolutus 1 Rozpustny
Dissuadere 1 Rozradzić
Distagium 1 Rozpór
Distantia 1 Rozdzielność
Distare 1 Rozdzielić
Distemperantia 3 Nieumierność
Distinguere 1 Rozdzielić
Distractio 1 Roztargnienie
Distrahere 1 Roztargnąć
Districtus 4 Gbit
Powiat
Distulare 1 Być
Disuetus 1 Nienałożność
Ditega 1 Naparstek
Diventilare 1 Rozwiewać
Diversitas 1 Rozmaitość
Diversorium 1 Gościniec
Dividere 1 Bitunkować
Dividuus 2 Dzielca
Divinitas 1 Bóstwo
Divisim 1 Rozdzielnie
Divortium 2 Rozwodzenie
Rozwód
Dodacium 3 Pytel
Dolabrum 3 Hebel
Oksza
Dolatrum 1 Szpunt
Doliator 1 Bednarz
Dolium 1 Kadź
Dolor 3 Bolączka
Boleść
Dolosus 1 Zdradliwy
Dolus 12 Chytroć
Chytrość
Liczność
Lściwość
Łżywoć
Łżywość
Domabilis 3 Podobliwy
Podobny
Domare 1 Ugłaskać
Domesticus 1 Przebywacz
Domicella 1 Panna
Domicellus 1 Paniczek
Domicilium 1 Poszycie
Dominator 2 Panować
Dominica 2 Niedziela
Dominium 2 Państwo
Dominus 1 Pan
Domitus 4 Ugłaskać
Uśmierzyć
Domus 1 Dom
Donarium 1 Podarzenie
Donator 2 Darować
Dawać
Donatus 1 Dane
Donum 1 Dar
Dorca 3 Gunia
Podpaszyca
Sarna
Dormillare 1 Drzemać
Dormitare 1 Drzemać
Dormitorium 4 Dormitarz
Łożnica
Dorsum 1 (Grzbiet)
Dos 4 Posag
Wiano
Dotalicium 2 Posag
Wyposażenie
Dotare 1 Wianować
Drachma 1 (Łut)
Draco 1 Smok
Dromedarius 1 (Orz)
Dromedus 3 Koń
(Orz)
Rychłonóg
Ducere 2 Prowadzić
Wieść
Ducillare 1 Toczyć
Ducillus 5 (Czop)
Czopowy
(Gwóźdź)
Ducissa 1 Księżna
Duellum 1 Walka
Dulce sonat lignum... 1 Skrzypice
Dulcis 1 Słodki
Dulcitrum 1 Szpunt
Dulcor 1 Słodkość
Dumetum 1 Gęstwa
Dummodo 3 Acz
Być
Tak
Dumus 1 Gąszcz
Duodecies 3 Dwadzieścia
Dwanaście
Duodenarius 2 Dwanaściekroć

Liczba haseł łacińskich: 201