KONKORDANCJA


Hasła łacińskie Liczba cytatów Hasła polskie
Ebenus 2 Brzost
Wiąz
Ebriare 1 Upić się
Ebrius 1 Pijać
Ebur 2 Kość
(Słoniowy)
Ecstasis 1 Zachwycenie
Edacitas 1 Żarłoctwo
Edentulus 1 Przezzęby
Edictum 1 Przykazanie
Edisserare 1 Wyłożyć
Edulium 1 Pica
Effectus 4 Koniec
Skutek
Uczynek
Efficacia 2 Dokonanie
Dostateczność
Efficax 2 Dostateczny
Stateczny
Effigies 1 Wyobrażenie
Effodere 1 Wykopać
Effrons 1 Niesromieźliwy
Egere 1 Potrzebować
Egestas 2 Nędza
Niedostatek
Egester 1 Giezek
Egregius 5 Oblicze
Twarz
Wyborny
Egritudo 1 Niemoc
Eia 1 (Nuż)
Electrum 3 Kontryfał
Mosiądz
Elementum 2 Niewolstwo
Pod
Elephancia 1 1. Trąd
Elephas 1 Słoń
Elephas barrit 2 Barczeć
Miekotać
Elleborum 2 Ciemierzyca (?)
Włochynie
Emanare 1 Pochodzić
Embotus 3 Lej
Napław
Sypień
Embrio 1 Zaród
Embrota 1 Żywioł
Emeritus 2 Opas
Zasłużyć
Emigraneus 4 Robak
Studzić
Emigrare 2 (Wyjść)
Emissarius 1 Zawodnik
Emolumentum 1 Wymełtek
Emonge lumen 1 Utrzynos
Emphiteosis 4 Dziedziczny
Myto
Emphyticum ius 2 (Niemiecki)
Prawo
Emplastrum 3 Błona
(Plaster)
Emporium 1 Skład
Empticius 2 Kupny
Sługa
Encaenia 1 Poświęcanie
Energia 1 Siła
Energumenus 1 Opętać
Ensis 4 Szabla
Entera 2 Ksieniec
Enthea plectra 2 Miedziany
Struna
Ephemeris 1 Karb
Ephi 1 Ćwiertnia
Ephialtes 2 Mara
Ephippium 1 Naszyjnik
Epimerides 1 Wręby
Epiredium 1 Naszyjnik
Episerum 1 (Śmietana)
Epistellum 2 Chowiąsło
Obwiąsło
Epistulum 2 Miecz
Sklepowy
Epiteron 1 Chmiel
Equa 2 (Hynszta)
Kobyła
Eques 1 Jezdny
Equester 1 Jezdny
Equicibilia 1 Prawidło
Equirea 2 Koń
Stado
Equuleus 1 Osęka
Eramus in obsequiis mortuorum 5 Być
Obchód
Przy
Zaduszny
Erat oriundus 2 Być
(Pójść)
Eremita 1 Pustelnik
Eremus 1 Puszcza
Erigale 2 Samica
Erubere 1 Sromać się
Eruca 4 Albo
Gorczyca
Liszka
Wąsienica
Eructare 1 Wysławiać
Eructuare 1 Wysławiać
Eructuo 2 Rzygać
Erupcio 1 Świtanie
Ervus 2 (Dzwoniec)
Lebiodka
Escania 6 Groch
Strącze
W
Esculus 1 Śliwa
Esox 4 Jazic
Jesiotr
Łosoś
Essentia 1 Bytność
Estuarium 1 Cieplica
Estus 1 Chłodnica
Esula 7 (Rzeżucha)
Sosnka
Szczaw
Eucharistia 2 Boży
Ciało
Eunuchus 1 Wałach
Evacuare 2 Wyniszczyć
(Wypróżnić)
Evellere 2 Pleć
Wyrwać
Evidentia 1 (Domniemanie)
Evideri 1 (Domniemać się)
Eviscerare 1 Wynętrzyć
Evitatio 1 (Uwarowanie)
Ex parte 4 Dla
Ja
Jen
Exactio 6 Dań
(Miejski)
Niezwyczajny
Pobór
Szos
Exactor 3 Poborca
Examen 3 (Pszczoła)
Rój
Examinare 1 (Doświadczyć)
Exanimare 1 Zlęknąć się
Excludere 1 Wyrzucić
Execrare 1 Przeklinać
Exenterare 2 Wynętrzyć
Wypitwać
Exequi 2 Wypełnić
Exequie 5 Albo
Pogrzeb
Pokład
Żałomsza
Exercitium 1 Zwyczajanie
Exhalatio 1 Puch
Exheredare 2 Dziedzictwo
(Odsądzić)
Exigere 1 Potrzebować
Exinanire 1 Wyniszczyć
Exinaniscere 1 Wyniszczyć
Existimare 2 Pewnie
Wiedzieć
Exorcismus 1 Zażegnawanie
Exosus 2 Mierzieć
Wzgardzić
Expago 2 Obliczać
Rany
Expandere 2 Podnosić
Wznosić
Expansale 2 Prawidło
Rama
Expavere 1 Zlęknąć się
Expedire 1 Wyprawić
Expedit 4 Być
Potrzebizna
(Pożyteczny)
Expeditus 1 Wyprawić
Expellere 1 Wypędzić
Expergisci 1 Ocucić
Experientia 1 1. (Doświadczenie)
Experimentum 1 1. (Doświadczenie)
Expertus 1 (Doświadczyć)
Expiare 1 Wyczyścić
Expiatus 1 Wyczyścić
Explere 1 Wypełnić
Explicare 1 Wypleść
Explicatus 1 Wypleść
Explicite 1 Jawnie
Explorare 3 Wyłazęczyć
(Wynajść)
Wynaleźć
Explorator 3 Albo
Łazęka
Szpiegierz
Expressus 2 Wycisnąć
Wyrazić
Exprimere 2 Wymówić
Wyrazić
Exprobrare 6 Na
Nałajać
Oko
Wymówić
Wyrzucić
Zesromocić
Exprobratio 2 Potwarz
Wyrzucanie
Expugnare 1 Zwalczyć
Expurgare 1 Wyczyścić
Exquamare 2 (Oczesać)
Ryba
Exquo 1 Gdyż
Exsecutio 1 Wypełnienie
Exsecutor 1 Sprawca
Exspirare 1 Umrzeć
Exspoliare 1 Złupić
Exspuere 1 Wyplunąć
Exstinguere 1 Zagasić
Exstirpare 2 Wykorzenić
Exsudare 1 Wypocić się
Exsurgere 1 Powstać
Exta 1 Wątpie
Extendere 1 Wyciągnąć
Extenuare 1 Wycieńczyć
Exter 1 Cudzy
Exterius 1 Zewna
Exterminare 1 Wykorzenić
Exterrere 1 Przestraszyć
Extispex 1 Wróżca
Extollere 1 (Powyższyć)
Extorquere 2 Wyciągnąć
Wydrzeć
Extraneus 2 Cudzy
Obcy
Extremus 1 Konieczny
Extricabilis 1 Wypleść
Extricare 1 Wypleść
Exuere 1 Zwlec
Exul 1 Wygnaniec
Ezaix 1 Czyż

Liczba haseł łacińskich: 166