KONKORDANCJA


Hasła łacińskie Liczba cytatów Hasła polskie
Caballus 3 Jaźwiec
Szkapa
(Zdeb)
Cabarus 1 Certa
Cachinnus 1 (Chichotanie)
Cadia 2 Drzewo
Kamienny
Cado 1 (Szerszeń)
Cadula 4 Kapać
Pieczenia
Tuk
Z
Caementifodina 2 Szachta
Wapienny
Caenoductorium 2 Błotny
Taczki
Caenum 2 Błoto
Caerimonia 1 Postawiec
Caesaries 3 Długi
Przedział
Włos
Caespes 3 (Darń)
Rytwin
Caestus 3 Albo
Basałyk
Piłatyk
Calamistrum 1 Żegadło
Calamus aromaticus 1 Ziele
Calatrepa 8 Wijadła
Wijadło
Calcaneus 2 Podeszwa
Stopa
Calchiton 7 (Żużalka)
Żużelica
Calcifer 2 Oklepacz
Caliga 1 Nogawica
Caligale 2 Onuca
Callis 1 Padół
Callus 4 Modzel
Podeszwa
Calopodium 7 Kopyto
Calumnia 1 Potwarz
Calumniator 1 Potwarca
Calumpus 1 Karp
Calvaria 1 Łysina
Calvities 2 Łysina
Calvitium 2 Łysiec
Łysina
Calvus 1 Łysy
Cambuca 2 Kula
Maczuga
Camella 2 Maślanka
Serwatka
Camelus 2 (Orz)
(Wielbłąd)
Camera 1 Komora
Camerarius 1 Komornik
Caminata 2 (Komnata)
Łożnica
Camisia 4 Albo
Gzło
Koszula
Campanile 1 (Dzwonnica)
Campestria 1 Trzosła
Campiductor 2 Hetman
Campsor 1 Mincarz
Camsile 2 Czapka
Żelazny
Camus 10 Albo
Stryk
Uzda
Wędzidło
Żążel
Cananea 2 Poganka
Tatarka
Canapeus 2 Zięba
Canapus 1 Konopia
Cancellaria 1 (Kanclerstwo)
Cancellarius 1 Kanclerz
Cancellus 1 Durka
Candela 1 Gromnica
Candelabrum 1 Lichtarz
Candibulum 2 Sypień
Canna 1 (Dziewanna)
Cannalis 4 Domowy
Rura
Rynna
Rynsztok
Canonica scriptura 4 Kościół
Od
Pismo
Potwierdzić
Canopeum 1 (Zatykadełko)
Canotum 1 Cytwar
Canthus 1 Piasta
Canus 1 Siwy
Capa 1 Jastrząb
Capedo 1 Wągłów
Capioma 1 Grzywa
Capisterium 1 Kopanka
Capistrum 1 Ogłów
Capitaneus 1 Starosta
Capitium 2 (Ożydle)
Capra 3 Koza
Sarna
Wrzeszczeć
Caprea 1 Sarna
Capricornus 1 Sarn
Capriolus 1 (Koziołek)
Captivus 1 Postronek
Capucipendium 3 Chochoł
Capulus 8 Albo
Głowica
(Jelce)
(Mieczowy)
Pługowy
Rękojeść
Socha
Capus 4 (Kapłon)
(Pustułka)
Sokół
Caputium 1 Kaptur
Carbo 1 Węgiel
Cardiunculus 1 Barchan
Cardo II 4 (Perz)
Cardo III 1 (Ścieżaja)
Carduelis 2 Szczygieł
Szczygiełek
Carduus 1 Karta
Carendula 1 Olesznik
Carex 1 Mieczykowie
Caries 1 Próchno
Cariofolus 1 Goździk
Carisinum 1 Drzewko
Carista I 2 Łoże
Ubogi
Carista II 1 Siara
Caristia 1 Drogość
Carnifex 1 Rzeźnik
Carnificium 1 Jatka
Caroficus 1 Dzirbołka
Carpenta 1 Zrzyn
Carpentarius 1 Cieśla
Carpentum 6 Poklat
Rydwan
Carpentus 1 Grab
Carpo 1 Karp
Carpoticula 5 Karp
Carrum 1 Półwozie
Cartallum 3 Koszyk
Sądno
Cartarius 1 Kuna
Cartilago 4 (Chrząstek)
(Chrząstka)
Carui 1 Kmin
Carve 1 Kmin
Casia 2 Czyściec
Kwiat
Cassica 2 Podustek
Cassidulus 2 Karaś
Karp
Cassula 2 Kosa
Wilczy
Castanea 3 Bliźnięta
(Brzoskwinia)
(Kasztania)
Castanicus 1 Modrak
Castellanus 1 (Czestnik)
Castellum 1 Miasteczko
Castor 3 Bóbr
Castrinus 1 Skop
Castrum 1 Gród
Catabula 6 Prok
Catacumba 1 Mogiła
Catapulta 1 Widlica
Cataracta 1 Stawidło
Catarrus 1 Nieżyt
Catechumenus 1 Pożegnaniec
Catellus 1 Szczenię
Cateracta 1 Przedychanie
Cathecuminus 1 Przeżegnaniec
Cathezizo 1 Nauczyć
Catholicus 1 Pospolity
Catillo 7 Łasktać
Łesktać
Catinus 1 Krzynów
Cattus 1 1. Kot
Catulus 3 Skowyczeć
Szczenię
Cauare 1 (Wydrążyć)
Cauda 1 Ogon
Caula 1 (Owczarnia)
Caulis 1 Kapusta
Cauma 6 (Śreżoga)
Caupo 3 (Kapłon)
Szynk
Causa efficiens 1 Przyczyna
Causidicus 1 Rzecznik
Cautela 1 Opatrzność
Cauterium 4 (Piętno)
Żegadło
Cautio 2 Napis
Zapis
Cautus 1 Opatrzny
Cauus 1 Czczy
Cavea 1 Klatka
Cavernatus 1 Dołkowy
Cavillator 1 Kunsztarz
Cavillus 1 Kunsztarz
Cecus 2 Niewidomy
Ślepy
Cedes 1 Porażka
Cedrus 1 Cedr
Celare 1 Zataić
Celatura 1 (Rzezanie)
Celeberus 1 Olesznik
Celidonia 2 (Barszcz)
(Marzanna)
Celindrum 3 Dranica
Szkudła
Cella 1 Komórka
Cellarium 1 Piwnica
Celox 1 Gont
Celtis 1 (Dłuto)
Celtrum 1 Krosna
Celtulus 1 (Dłutko)
Cementum 1 Wapno
Cena 1 Wieczerza
Cenaculum 2 Wieczernik
Wieczerznia
Cenedula 1 Szarłat
Cenobrium 1 (Cynober)
Censura 4 Karanie
Klątwa
Pozywanie
Upominanie
Census 1 Czynsz
Centaurea 1 Duszka
Centrum 2 Pośrodek
(Rdzeń)
Centurio 1 Setnik
Cepe 1 Cebula
Cephalica 2 Główny
Żyła
Ceptrum 1 Sceptr
Cera 1 Wosk
Cerare 1 Nawoszczyć
Cerastes 1 Padalec
Cerasum 1 Wiśnia
Cerdo 2 Garbarz
Cerebrum 1 Mózg
Cereus 1 Woszczany
Cerimonia 1 Jedwabny
Ceriuncula 1 Ochlica
Certamen 1 Walka
Certare 1 Walczyć
Ceruisia 1 Piwo
Cerusetum 1 Powidła
Cerva 1 Łani
Cervical 2 Wezgłowie
Zagłówek
Cerviciosus 1 Naporny
Cervus 3 Jeleń
Ryczeć
Skakać
Ceso 1 (Wyprutek)
Cestus 1 Zęby
Ceta 1 Wieloryb
Ceteris paribus 2 Niektóry
Wyjąć
Cetus 2 Wieloryb
Zastęp
Chalybs 1 Stal
Chamomilla 4 Albo
(Rumianek)
Rumien
Chimera 1 Poczwara
Chirotheca 1 Rękawica
Chlamys 1 Płaszcz
Choraula 2 Taniec
Żeniczny
Chorea 1 Taniec
Choruscare 1 Błyskać
Christoteton 2 Boży
Mać
Chrysostomus 2 Jan
Złotousty
Cicada 1 (Świerszcz)
Cicatrix 1 Blizna
Cicer 6 Cieciorka
Tatarka
Ciconia 1 Bocian
Cignus 2 (Łabędź)
Cilicium 2 Odzienie
Włosiany
Cilium 1 Brew
Cima 1 (Wierzchowisko)
Cimex 2 Pluskwa
Ścianwa
Cimomellus 1 Lipień
Cinctura 2 Zanikiel
Cindatum 1 Cyndalin
Cinere 1 Śpiewać
Cingula 1 (Popręg)
Cingulator 1 Paśnik
Cingulum 1 Pas
Cinifex 1 Pluskwa
Ciniflos 4 Kuchcik
Kuś (?)
Płóczywłos
Cinnamomum 1 (Cynamon)
Cinus 2 Kalina
Tarnośliwa
Cipio 1 Trzask
Cippus 1 Kłoda
Circinus 1 Cyrkiel
Circiter 3 Albo
Blisko
Około
Circumloqui 1 Okrążać
Circumspectus 1 Opatrzny
Circumstare 2 (Obstąpić)
(Zastąpić)
Cirogra 1 Osęka
Cironilla 1 Jażdż
Cirrus 6 Cyp
!Czerb
Czos
Czub
Zatoczka
Zatyczka
Cisara 1 Wielogroch
Cisimus 3 Popielica
Cistricta 2 Dół
Wilczy
Citatio 1 Pozew
Citera 1 Cukier
Cithara 1 Lutnia
Citharia 3 Babka
Słonecznik
Citharoedus 3 Albo
Gędziec
Lutnik
Citisus 1 Wrzos
Clam 1 Potajemnie
Clarificatio 1 Wzjawienie
Classarius 2 Trąba
(Wojenny)
Clatria 2 Klekotki
Clatrum 2 Bronka
Zawora
Claudus 1 Chromy
Clausura 1 Zatworzenie
Clava, clavis, clavus 3 (Gwóźdź)
Kij
Klucz
Clavare 1 (Zagwoździć)
Clavichordium 1 Klawikord
Clavus 1 (Gwóźdź)
Clepere 1 Złodziej
Cleps 1 Złodziej
Clepsydra 3 Lej
Clibanus 7 Albo
1. Piec
Siano
(Sterta)
Stóg
Cliens 3 Pacholę
Pachołek
Służebny
Clientela 2 Dziewka
Służebny
Clipeus 2 Paweza
Szczyt
Clivis 1 Pagórek
Cloaca 3 Albo
(Sekret)
Sracz
Clunis 2 Gęzica
Lędźwie
Coacervare 1 Zgromadzić
Coadunare 2 Spoić
(Złączyć)
Coaevus 2 Swak
Coagitare 2 Potrząsnąć
Coagulare 3 Natłoczyć
Zapiec
Zatwardzieć
Coagulum 5 Kwaśny
Mleko
Serzysko
Coartare 1 Ścisnąć
Coccinum 3 Postawiec
Cochlear 1 Łyżka
Coclidium 2 Szypka
Coctanum 1 Gdula
Coctus 1 Pokoczyna
Coculca 1 Korzkiew
Coemeterium 1 (Cmentarz)
Coenoductorium 1 1. Taki
Coenovectorium 2 Taczka
Taczki
Coepisse 1 Nacząć
Cognatio 2 Rodzina
Ród
Cohaerere 1 Przypoić
Cola 1 Przęślica
Colaphus 1 Zaszyjek
Colax 1 (Pasożyt)
Colere 1 Orać
Collarium 9 Darmoleg
Kołnierz
Kuna
Kuni
Obram
Obróż
Torłop
U
Collatio 1 Danie
Collatis manibus 2 Ręka
Złożyć
Collator 1 Podawca
Collective 1 Zgromadnie
Colliandrum 1 Bez
Collidere 2 Obrazić
Stłuc
Collis 1 Pagórek
Collogerancida 1 (Złotowierzba)
Colloquium 1 Rozmowa
Collum 1 Szyja
Collyrida 1 Rogal
Colonia 1 Kolno
Colonus 1 Rataj
Color 1 Farba
Colostra 3 Mleko
Siara
(Zsiąść się)
Coluber 1 Wąż
Colubrina 1 (Wężownik)
Columba 1 Gołębica
Columbar 1 Gołębiniec
Columbinus 1 Prosty
Columbus 1 Gołąb
Columna 1 Słup
Colus 1 Przęślica
Colymphium 1 (Klusek)
Coma 2 Albo
Grzywa
Comesor 1 Rozpustny
Commater 3 Duchowny
Kmotra
Mać
Commaternus 3 Duchowny
Kmotr
(Ojciec)
Commentarius 1 Wykładacz
Commentum 1 Wykład
Commetare 3 Czynić
Graniczyć
Ujazd
Comminari 1 Grozić
Commixtio 1 1. Zmieszanie
Commodare 1 Pożyczyć
Commodose 1 Podobnie
Commotio 2 Chwianie
Ruchanie
Communicare 1 Użyczyć
Communio 2 Pospolitowanie
Pożywanie
Communis 1 Pospolity
Communitas 1 Zgromadność
Comparare 2 Przyrównać
Przytrafić
Comparatio 1 Przytrafienie
Comparere 1 Postawić się
Compater 1 Kmotr
Compatriota 3 (Ziomek)
Compescere 2 Ukrócić
Uśmierzyć
Complex 1 Towarzysz
Concavitas 1 (Wydrążenie)
Concavus 1 Czczy
Concedere 1 Dopuścić
Condescendere 1 Przyzwolić
Condicio 3 Oblig
Stadło
Własność
Condicionaliter 2 Pod
Umowa
Condicione temporis 2 Czas
Własność
Condimentum 1 Okrasa
Condire 2 Okrasić
Osolić
Conditus 1 Okrasić
Conducere 1 Nająć
Conducibilis domus 2 Dom
Najemny
Conexio 1 Złączenie
Conferre 1 Złożyć
Confertam mensuram 2 Miara
Nasuć
Confoederare 1 (Złączyć)
Conformiter 1 Jednostajnie
Confractorium 1 Oskard
Confundere 1 Zmieszać
Confusa 2 Niepewny
Zmieszać
Confusio 1 1. Zmieszanie
Confusive 1 2. Zmieszanie
Confutare 1 Posromocić
Congressus 1 Potykanie
Congrue 1 Słusznie
Coniecturare 1 (Domniemać się)
Coniugium 1 Stadło
Conotare 1 Znamionować
Consanguineus 1 Rodzic
Conscientia 1 (Sumienie)
Consecrare 2 Poświęcać
Poświęcić
Consecutio 1 Dostąpienie
Consensus 1 Przywolenie
Consentire 1 Przyzwolić
Consicio 1 Sadzenie
Consistere 1 Zależeć
Consobrinus 4 Albo
Brat
Bratanek
Ciotczany
Consors 1 Żona
Conspersio 1 Zagniecenie
Conspirare 1 Spiknąć się
Conspiratio 1 Spiknienie
Constituere 1 Ułożyć
Constringere 1 Ścisnąć
Consul 1 (Radca)
Contabescere 1 Zbuczeć
Contagio 1 Zarażenie
Contagiosus 3 Wrzód
Zarazić
Contaminare 1 Pokalić
Contemplari 3 Baczyć
Nabożnie
Rozmyślać
Contemplativa vita 2 Bogomyślny
Żywot
Contentio 3 Swar
Zwada
Conticere 2 Ukrócić
Uśmierzyć
Conticinium 2 (Pierwospy)
Contignatio 1 Przętr
Continere 1 Zatrzymać
Contra mutuum pactum 3 Mimo
Pospolity
Ślub
Contractus 2 Kupia
Oddanie
Controversia 1 Spora
Contumacia 2 (Krnąbrność)
Uporność
Contumax 2 (Krnąbrny)
Uporny
Contumelia 2 (Hańba)
Potwarz
Contumeliosus 1 (Pohańbić)
Conus 2 (Klejnot)
Conveniens 1 Zgadzać się
Convenire 4 Nająć się
Słuszeć
Zgadzać się
(Zrządzić się)
Conventio 1 Sejm
Convicium 1 Przygana
Convictus 1 Przewyciężyć
Cophinus 1 Kosz
Copula 1 (Krokiew)
Copulae 1 (Kozioł)
Coquere 1 Uwarzyć
Coquina 1 Kuchnia
Coquus 1 Kucharz
Corago 1 (Pliszka)
Corallus 1 Koral
Cordiana 1 Szczygiełek
Coriarius 1 Rymarz
Coriigia 1 Rzemień
Corisare 1 Tańcować
Corium 1 Rzemień
Corlamputa 2 Kałdun
Cornipes 1 Jaźwiec
Cornix 1 Wrona
Cornu 1 Róg
Cornus 3 Drzewo
Grab
Corporalis 2 (Cielesny)
Corrigiarius 1 Rymarz
Corrolarium 1 Wywód
Cortina 1 Opona
Coruscatio 1 Błyskanie
Coryletum 1 Leszczyna
Corylus 2 Leszczyna
Costa 1 Żebro
Cothurnus 1 Kurp
Cottidianus 2 Powszedni
Coturnix 1 Jarząb
Coxa 1 Ud
Crassus 1 Tłusty
Cratis 3 Albo
(Ruszt)
Siatka
Crebro 1 (Bruzda)
Creditor 2 (Iśćca)
Pożyczacz
Cremium 4 Polednia
Pożar
Skroczek
Skrzeczek
Crepta 1 (Kostnica)
Crepula 1 Straszydło
Crepundium 1 Kolebka
Crepusculum 1 (Zamierzch)
Cribrum 1 Rzeszoto
Crimen 1 Grzech
Crinale 1 Wieniec
Crinitus 1 Włosisty
Crista 1 Hełm
Crocus 1 Szafer
Crucibolum 1 Krużyk
Crudelitas 1 Okrutność
Cruentatus 1 Okrwawny
Cruentus 1 Krwawy
Cruma 1 Trzos
Cruor 2 Krew
Posoka
Cruralia 1 Nakolanki
Crurigal 1 Przekowy
Crus 3 Goleń
Crusta 2 Chlebowy
Skóra
Crypta 1 Kruchta
Cubellus 1 Kubek
Cubiletum 1 Haras
Cubitus 1 Łokieć
Cubrum 8 Kitel
Kitla
Cucinullus 1 (Lektwarz)
Cuculla 5 Kapa
Kapica
Mniski
Cuculus 1 Gżegżółka
Cucurbita 10 Bania
Korbas
Tykwa
(Złotowierzba)
Culcitra 4 Kołdra
Opona
Culex 1 (Komar)
Culmen 2 Gardlina
Kłoć
Culmus 1 Źdźbło
Culpo 3 Kurp
Szłapot
Culptrum 1 Przyłbica
Culter 1 Nóż
Cultrifaber 1 (Nożownik)
Cum emergenciis 2 Poczta
Z
Cum mellificiis 1 Z
Cum reverencia 3 Jakoż
Przysłuchać
To
Cuminum 2 Kmin
Cumulare 1 Zgromadzać
Cumulus 1 Gromada
Cuna 1 Pielucha
Cunabulum 1 Kolebka
Cuneus 9 Albo
Klin
Kukła
Szpica
Szyk
Cuniculinus 1 Pilch
Cunus 1 Kolebka
Cupressus 1 (Cyprys)
Cuprum 5 Miedź
2. Spiża
Curator animarum 2 Duszny
Lekarz
Curia 2 Dwór
Podwórze
Curruca 3 Kląszczka
Piegża
Cursor 2 Biegun
Ciekacz
Cursus 1 Bieg
Curticula 1 Kosz
Curtile 2 Siedlisko
Curvatura 3 Kość
2. Staw
W
Curvinasus 1 Krzywonos
Cuspis 2 Kościen
Włócznia
Cussinus 3 Albo
Poduszka
Zagłówek
Cutella 1 (Świerzbiączka)
Cutilatus 1 Przekobiały
Cutis 1 Skóra
Cymba 2 Czółn
Czółnek
Cynoglossa 1 Język

Liczba haseł łacińskich: 507