KONKORDANCJA


Hasła łacińskie Liczba cytatów Hasła polskie
Napta 1 Paździerze
Naris 1 Nozdrza
Nasica 1 1. (Słonka)
Nasosus 1 Nosaty
Nassa 3 Niewód
(Wiersza)
Nasturtium 2 (Rzeżucha)
Nasus 1 Nos
Nasutus 1 Nosaty
Nata 1 Córka
Natare 1 Pływać
Natatoria 1 Przestań
Natis 1 Półrzytek
Natrix 1 Wąż
Nauclerus 1 Żeglarz
Naucum 2 Orzechowy
Skórka
Nauffragari 1 Topać
Naufragium 1 Potop
Naulum 1 Przewóz
Nausea 3 Albo
Brzydkość
Ochwat
Nauseare 1 Brzydzić się
Nauta 1 Żeglarz
Navicula 1 Łódka
Navis 1 Łodzia
Navus 2 Karzeł
Nazarenus 1 Nazareński
Ne praecipitaret 3 Aby
Nie
Upaść
Nebrida 2 Płachta
Szarstuch
Nebris 1 Piżmo
Necare 1 Zabić
Nectar 2 Brzeczka
Nefrendus 6 Albo
Oses
Osesek
Ossię
Negare 1 Zaprzeć
Negotiari 1 Kupczyć
Negotiator 1 Kupiec
Negotium 2 Kupia
Śpiech
Nemus 1 Gaj
Neophytus 2 Nawrócić
Nowo
Nepa 1 (Żmija)
Nepos 1 Wnuk
Neptula 1 Wnuczka
Nervosus 1 Żylasty
Nervus 2 Pęto
Żyła
Neurus 2 (Wilkołak)
Wilkołek
Nidor 1 Wonia
Nihil de te presumas 5 Nic
Nie
O
Siebie
Wiedzieć
Nihilominus 2 Mimo
To
Nisus 2 Krogulec
Praca
Nita 1 Szew
Niti 1 Pracować
Nitrum 1 Mydło
Nividus 2 Śnieżny
Nix 1 Śnieg
Nocencia 2 Winy
Nocticorax 3 Lelek
Sowa
Włochaty
Noctua 2 Sowa
Nocturnix 1 Jarząb
Nocturnus 1 Nocny
Nodulus 2 Pągwiczka
Sponki
Nodus 4 (Knaflik)
Pągwica
Węzeł
Nola 1 (Dzwonek)
Nominare 1 Wspominać
Non respondet 2 Nie
Zgadzać się
Non separat 2 Nie
Oddalać
Nonaginta 1 Dziewięćset
Nonoculus 2 (Minóg)
Noticia 1 Uznanie
Notorium 1 Znamienity
Notula 2 Listowy
Pismo
Novacula 1 Brzytwa
Novale 4 Nowina
(Odłoga)
Przeoranie
Ugór
Novellus 1 Nowak
November 1 Listopad
Noverca 2 Macocha
Novercarius 4 Brat
Przyrodny
Novicius 1 Nowotny
Novilunium 5 Księżyc
Nowy
Nów
Novissimus 1 Ostateczny
Noxialis 1 1. Winny
Nubes 1 Obłok
Nucleus 3 Jądro
Kostka
(Wiśniowy)
Nuctor 2 Szpilman
Nucus 3 Drzewo
Orzech
Orzechowy
Nudare 1 Obnażyć
Nudus 1 Nagi
Nuere 1 Skinąć
Nullomodo 1 Nikakie
Nullum bonum opus 2 Oddanie
Przez
Nullum opus malum 2 Pomsta
Przez
Numen 1 Bóstwo
Numerus 1 Liczba
Nummularius 1 Mincarz
Nundinae 1 Jarmark
Nupagundium 6 Chlebny
Chlebowy
Misa
(Talerzowy)
Nupta 1 Oblubienica
Nuptus 2 Oblubieniec
Polubieniec
Nurus 1 Jątrew
Nutare 2 Mechtać się
Nutricius 1 Wykębłaniec
Nutrix 1 Mamka

Liczba haseł łacińskich: 99