KONKORDANCJA


Hasła łacińskie Liczba cytatów Hasła polskie
Pabulare 1 Picować
Pabulum 1 Obrok
Pacare 1 Obliczać
Pacificus 1 Spokojny
Paciscari 1 Założyć się
Pacisci 1 Umówić
Pactio 3 (Oszacowanie)
Umowa
Pactum 3 Albo
Przymierze
Umowa
Pagamentum 1 Liczba
Pala 1 Łopata
Paleare 1 Plewnik
Palinurus 2 Głóg
Ostrożyja
Paliurus 2 Karty
Zanowiec
Pallidus 1 Blady
Pallium 1 Płaszcz
Palma 1 Dłoń
Palma victoriae 2 Spełny
Zwycięstwo
Palmito 1 Maniać
Palpare 1 Macać
Palpebra 1 Powieczka
Palpitare 7 Pieścić
Palpo 1 Pochlebca
Paludamentum 1 Płaszcz
Palumbes 1 Grzywacz
Palumbus 1 Grzywacz
Palus 2 Błoto
Moczydło
Palutellum 2 Kitel
Pampinus 3 Choina
Liście
2. Winny
Pancerium 1 Pancerz
Panicium 1 Ber
Pannirasor 1 Postrzygacz
Pannitorium 1 Folusz
Pannosus 1 Odrapaniec
Pannus 1 Sukno
Pantheolon 1 Pozłótka
Panther 2 Rysiec
Ryś
Pantrum 2 Mątew
Pantulus 1 Pomek
Panus 2 Czółnek
Prątek
Papaver 1 Mak
Papilio 1 Motyl
Papula 2 Ośpice
Wrzedzienica
Parabola 3 Albo
Gadka
Przepowieść
Paradare 1 Warować
Paradisus 1 Raj
Parafernum 1 Posag
Paralogizare 1 Obłudzić
Paranympha 2 Druhna
Paranymphus 1 Drużba
Parassitus 2 Dudło
(Pasiżyt)
Pardus 3 Krukać
Pard
Podrugać
Paredius 5 Szkapa
Parentela 1 Rodzina
Paries 2 Ściana
Paristulus 4 Strzeż
(Strzyżyk)
Parix 1 Sikora
Parma 6 Tarcza
Paropsis 2 Misa
Złoty
Parsimonia 1 Mierność
Parturire 1 Boleć
Pascendrum 3 Kołacz
Kroma
Przylepa
Pascha 2 Przez
!Vczenya
Passer 1 (Wróbel)
Passio 1 Własność
Passus 1 Kraczaj
Pastillus 1 Pączuch
Pastinaca 4 Ćwikła
Pasternak
Patella 2 Panewka
Rybny
Patena 1 Talerz
Patenter 1 Jawnie
Patera 1 Czasza
Paterfamilias 1 Gospodarz
Patiens 1 (Cierpliwy)
Patriota 1 (Ziomek)
Patrocinium 2 Kiermasz
Obrona
Patronus 1 Opiekun
Patruelis 5 Albo
Bracia
Siostra
Stryjeczny
Patruus 1 Stryj
Pauperes euangelizantur... 4 Boży
Polepszać się
Słowo
Z
Pavimentum 3 Podłoga
Podniebie
Tło
Pavo 1 Paw
Pecies 2 Kapia
Wosk
Pecten 1 Czółnek
Pectulium 2 Brustblach
Pedagium 2 Cło
Pobór
Pedana 1 2. Łata
Pedere 1 Pierdzieć
Pedes 1 Pieszy
Pedetemptim 1 Znienacka
Pedica 2 Podeszwa
(Szpara)
Pediculus 1 Wesz
Pedicus 2 Nożny
Palec
Pedivagus 1 Biegun
Pelicanus 1 Pelikan
Pellere 1 Wygnać
Pelles 2 Kożki
Pellicula 1 Łupież
Pellis 1 Skóra
Pelta 5 Puklerz
Tarcza
Pelvis 1 Miednica
Pennula 1 Cewka
Pensare 3 Baczyć
Rozważać
Ważyć
Pensio 7 Albo
Czynsz
(Miejski)
Szos
Pensum 4 Funt
Przędziono
Wełna
Peplum 1 Czepiec
Per consequens 2 Gotowy
Po
Per recidivationem 2 Odniepadnienie
Przez
Per spatium 2 Przez
(Przyjście)
Percipio 1 Baczyć
Percussorium 1 Cepy
Perdix 1 Kuropatwa
Perducere 1 Przeprowadzić
Peregrinari 1 Pielgrzymowanie
Peregrinus 1 Pielgrzym
Peremptorius terminus 4 Rok
Zawić
Perfectus 2 Dokonać
Doskonać
Perficere 1 Dokonać
Perfidia 1 Przewrotność
Perfluere 1 Przeciekać
Perforare 2 Przebóść
(Przekłuć)
Perfusio 1 Polewka
Pergamenum 1 (Pergamin)
Pergere 1 (Iść)
Perhibere 1 (Doświadczyć)
Periculum 1 Nieprzezpieczność
Perimere 1 Zabić
Peritia 1 Doskonałość
Peritus 2 Zwyczajny
Periurium 1 Krzywoprzysięstwo
Perna 3 Mięso
Połeć
Pernatare 1 Przepłynąć
Pero 5 Kurp
Perpendere 1 Ubaczyć
Perplexus 1 (Zwikłać)
Persecades 2 (Deszcz)
Drobny
Persequi 1 Prześladować
Perseverantia 1 Trwałość
Perseverare 1 Trwać
Persicus 2 (Brzoskwinia)
Ferska
Persistere 1 Trwać
Persona 1 Wiła
Personalis 1 Obliczny
Personaliter 1 Oblicznie
Persuadere 1 Radzić
Persuasio 1 Rada
Perterrere 1 Przestraszyć
Pertica 1 Staciwa
Pertinax 1 Uporny
Pervicacia 1 Uporność
Pervicax 1 Uporny
Pessulum 1 Zawora
Pesticus 1 Śmiertelny
Pestilentia 1 Zarażenie
Petaso 5 Albo
Mięso
Połeć
Strona
Petrosilium 1 (Pietruszka)
Petulus 1 Pleśniwy
Phalanga 2 Żerdź
Phalanx 1 Szlag
Phalera 4 Czyn
Koński
Pochwa
Pharetra 6 Tuł
Phariseus 2 Zakonnik
Żydowski
Phaselus 2 Łódka
Mały
Phaseolus 2 Łódka
Mały
Phasianus 5 Bazań
Cietrzew
Phiala 1 Kubek
Philomela 1 Słowik
Phlebotomus 3 Puszczadło
Phrygia 1 Pachacica
Phthisis 1 Dychawica
Phylacterium 2 1. Brama
Pica 2 Sroka
Picarius 1 Czasza
Picea 1 Szyszka
Pictaciarius 6 Partacz
Picus 1 Dzięcioł
Piga 5 Gacny
Mądo
Moszna
Pas
U
Pigmentarius 1 (Aptekarz)
Pigmentum 1 Lekarstwo
Pigmeus 6 Albo
Karzeł
Mąż
Na
(Piędź)
Pignerare 1 Zastawić
Pignus 2 Zastawa
Pigritudo 1 Lenistwo
Pila 1 Przepór
Pilax 1 (Żbik)
Pilentum 2 Poklat
Rydwan
Pililudius 2 Gracz
2. Piła
Pilosus 1 Kosmaty
Pilus 1 Stępor
Pimpinella 1 Biedrzeniec
Pin 1 Sosna
Pinaster 1 Szyszka
Pincerna 1 Szynk
Pindere 1 Trzeć
Pinetum 1 Sośnina
Pingere 1 Malować
Pinguedo 2 Tłustość
Tuk
Pinguefacere 1 Tuczyć
Pinguere 1 Tyć
Pinguis 1 Tłusty
Pinna 4 Ganek
Okrągły
Szczyt
Szpica
Pinnaculum 1 Ganek
Pinnula 1 Wędzisko
Pinsellus 1 (Pędzel)
Pinsere 2 Chleb
2. Piec
Pinta 1 Kwarta
Pinum 1 (Łuczywo)
Pinus 1 Sosna
Pipenella 2 Pasternak
Piper 1 (Pieprz)
Piperarium 1 Tarka
Piperata 3 Miodownik
Piernik
Piperiteria 3 (Pieprzny)
Tarka
Pipiare 1 Pogwizdać
Pipio I 1 (Kwilić)
Pipio II 1 (Gołębię)
Pipiunculus 1 Jastrząb
Pirameda 1 (Kręglec)
Piramen 1 (Kręgle)
Pirgus 3 Ćwiek
Mięso
(Zżółknąć)
Pirula 2 (Chrząstka)
Nosny
Pirus 1 Drzewo
Piscator 1 Rybitw
Piscentrum 1 Łopata
Piscina 2 Rybnik
Sadzawka
Pisellus 1 Mątew
Pistillum 1 Tarka
Pistor 1 Piekarz
Pistrinum 1 Piekarnia
Pistrio 1 Dzieżka
Pitencia 3 Jałmużna
Obfitość
W
Pittacium 4 Wkład
Wstok
Pituita 1 Pypeć
Pix 1 Smoła
Placentum 7 Kitel
Kitla
Planta 3 Podeszwa
Stopa
Szczep
Plantago 2 Babka
Plantare 2 Szczepić
Plata 2 Plesz
Platanus 1 Jawor
Plaudeolum 3 Pękawica
Pukawica
Plaudere 1 Klaskać
Plebania 1 Kapła
Plectrum 2 Koło
Paleczny
Pleiades 1 Babki
Plenitudo 1 Zupełność
Plica 1 Fałd
Pluma 2 Pióro
Poszwa
Plumbum 1 Ołów
Pluteus 1 Strużyna
Poderis 3 (Łoktusza)
Płachta
Podiscus 1 Wiecheć
Podium 1 Opaleniec
Poleder 3 (Źrebiec)
(Źrebię)
Polenta 1 Wychopień
Poligranum 9 Ikra
Ikro
Ikry
Politia 2 Domowy
Rząd
Politridio 2 Pytlować
Politrudium 1 Pytel
Pollictor 1 Kopacz
Polonia 1 Polska
Polypus 7 (Miętus)
Ukleja
Pomacium 1 Jabłecznik
Pomarium 1 Sad
Pometum 1 Sad
Poples 1 Jaskra
Populus 1 Topola
Porca 10 Albo
(Bruzda)
Świnia
Zagon
Porrum 3 Łuk
Pór
Portentula 1 Taczki
Porticus 3 Albo
Ganek
Kruchta
Positivum 1 Pozytyw
Possessor 1 (Rządca)
Postela 1 Pochwa
Posterior 2 Rzyć
Zadek
Postes 1 Podwój
Postica 1 Ganek
pothok 1 Potok
Practica 1 Sprawianie
Praecentor 1 Zaczynacz
Praecessor 1 Przedni
Praecise 1 (Jakmiarz)
Praeconsul 1 (Burmistrz)
Praedium 1 (Folwark)
Praedo 1 Drapieżca
Praeemptor 6 Podkupnik
Przekupień
Praefectus 1 Starosta
Praefocare 1 Zadawić
Praefocatus 2 Zadawić
Zadusić
Praeiudicium 2 Krzywda
Praelatura 1 (Prałactwo)
Praelibare 1 Śniadać
Praeludium 3 Początek
Powaba
Praepositus 1 Przełożyć
Praeputiare 1 (Obrzezać)
Praeputium 3 Członek
Opioła
Posromny
Praerogativa 2 Miłość
(Uczestny)
Praescriptio 1 Dawność
Praesidium 1 Baszta
Praetorium 1 Ratusz
Praevalere 4 Albo
Mieć
Moc
Wziąć
Praevaricatio 1 Przestępowanie
Praevaricator 1 Przestępca
Prandere 1 Obiadwać
Prandium 1 Obiad
Pratum 1 Łąka
Preceps 2 Bystrość
Prędki
Preces 1 Prośba
Pregnans 1 Ciężki
Pressultor 1 Wodzirej
Pretendere 1 Rozciągnąć
Pretentaculum 1 Sprys
Pretium 1 Myto
Prevignus 1 Pasierb
Previsio 1 Przejrzenie
Priapus 1 Opioła
Primas 2 (Panicz)
Wysoki
Primicie 2 Prażmo
Prinus 1 Śliwa
Privatus 1 Osobny
Privilegium 1 Przełożność
Pro bono publico 3 Dobro
Pospolity
Prze
Probabiliter 1 2. (Doświadczenie)
Probare 1 (Doświadczyć)
Proca 8 Dziewosłąbka
Fryjerka
Procella 1 Nawałność
Procerus 1 Smagły
Procul dubio 4 Przez
Wątpienie
Procus 2 Dziewosłąb
Prodigus 2 Rękotarżny
(Roztrwońca)
Proeliari 1 Walczyć
Proelium 1 Walka
Professus 1 Profes
Proficere 2 Mnożyć się
Wspomóc
Proficisci 1 (Iść)
Profiteri 1 Wyznawać
Profugus 1 Zbieg
Profundus 1 Głęboki
Progenies 1 Rodzaj
Progredi 1 (Postąpić)
Prohibere 1 Zakazać
Proicere 1 Zarzucić
Prolificare 1 Płodzić się
Promereri 1 Zasługować
Promissus 1 Poślubić
Promotio 1 Wzmożenie
Promovere 2 (Powyższyć)
Przykazać
Promptuarium 1 Spiżarnia
Promulgare 1 Objawić
Pronuba 1 Druhna
Pronubus 1 Drużba
Pronunciare 2 Wyrzec
Wysłowić
Prooemium 1 Początek
Propago 2 Postać
Rodzaj
Propalare 1 Objawiać
Properanter 2 Prędko
Rychło
Properare 1 Kwapić
Propheta 1 Prorok
Prophetare 1 Prorokować
Prophetia 1 Proroctwo
Prophetissa 1 Prorokinia
Propiare 1 Przybliżyć się
Propina 1 Szynk
Propinator 1 Szynkarz
Propinatorium 1 Szynkownica
Propitiare 1 Zmiłować się
Proponere 1 Zadawać
Proportio 1 Przytrafienie
Propositio 1 Żałoba
Propositio in iure 1 Żałoba
Propositum 1 Umysł
Propriare 1 Przywłaszczać
Proprius 1 Własny
Propterea 1 Dlatego
Propugnaculum 1 Baszta
Prostralobium 1 Forleba
Prothonotarius 2 Pisarz
Wysoki
Proventus 4 Albo
Dochód
Płat
Pożytek
Providentia 1 Opatrzność
Provocare 3 Albo
(Drażnić)
Pobudzać
Pruries 1 (Świerzbiączka)
Psittacus 1 Szpak
Ptisana 5 Gogielsa
Jęczmienny
Tłuczeniec
Woda
Puberta 7 Brodawka
Pugillator 1 Zapaśnik
Pugilllus 1 Piąstka
Pugnus 1 Pięść
Pullulare 2 Róść
Pulmatica 2 Pierśni
Płucny
Pulmo 1 Płuca
Pulpa 2 Koniec
Nos
Pupa 2 Łątka
Pupilla 1 (Źrenica)
Pustula 2 Krosta
Ośpice
Puteus 1 Stok
Pyr 1 Ogień
Pyramis 4 2. Kot
1. (Kręgiel)
Pyropus 1 Bursztyn
Pyxis 2 Słojek

Liczba haseł łacińskich: 398