LISTA GLOS


faczyleth ca 1500 WokLub 133r

fald ca 1500 WokLub 102r

farbą ca 1500 WokLub 113r

farbą ca 1500 WokLub 30r

farbyerz ca 1500 WokLub 138r

ferbyerzwm 1450 RozKap 101r

ffarbyerz ca 1500 WokLub 55r

ffolgovacz ca 1500 WokLub 90v

ffosth ca 1500 WokLub 73r

ffostovanye ca 1500 WokLub 73r

ffvnth ca 1500 WokLub 98r

ffvnthow ca 1500 WokLub 135r

ffvtro ca 1500 WokLub 131v

flak ca 1500 WokLub 92r

flaky XV p. post. WokPet II 10

folusz XV p. post. WokPet II 9

forleba XV p. post. WokPet I 7

formath 1442 WokRacz 111v

forthą ca 1500 WokLub 62r

friarcha XV p. post. RozOss I 161ra

frierka 1440 RozPaul 213v

frierka 1463 WokPet VII 12

frigerca XV p. post. RozOss II 189r

frigerka 1450 RozKap 196r

*frigeyrca XV p. post. RozOss III 193r

friyarca XV p. post. WokPet II 9

fundament ca 1500 WokLub 18r

fundament ca 1500 WokLub 55r

furlon XV p. post. WokPet I 8

furlon ca 1500 WokLub 113v

futer 1442 WokRacz 114r

fvnth ca 1500 WokLub 135r

Liczba znalezionych wyników wyszukiwania: 32