LISTA GLOS


kabath 1442 WokRacz 127v

kacermystrz ca 1500 WokLub 67v

kachel 1442 WokRacz 111r

kaczką ca 1500 WokLub 10r

kaczor ca 1500 WokLub 10r

kadz ca 1500 WokLub 42v

kadzyel ca 1500 WokLub 131v

kakol 1450 RozKap 147r

kakol ca 1500 WokLub 150r

kakol ca 1500 WokLub 150r

kakol ca 1500 WokLub 76v

kalamarz ca 1500 WokLub 15r

kalvschką ca 1500 WokLub 18v

kalvską ca 1500 WokLub 18v

kalyna ca 1500 WokLub 27v

kalysko 1450 RozKap 245r

kalysko ca 1500 WokLub 147v

kamyen 1442 WokRacz 115r

kamyen 1442 WokRacz 142r

kamyen XV p. post. RozOss I 93vb

kamyen ca 1500 WokLub 7v

kamyenna ca 1500 WokLub 120v

kamyenne 1442 WokRacz 58v

kamyenye 1442 WokRacz 114r

kanczlerz ca 1500 WokLub 22r

kanpvsth ca 1500 WokLub 12v

kanpvsth ca 1500 WokLub 19r

kanyą ca 1500 WokLub 83r

kapalicza 1442 WokRacz 51v

kapalycza XV p. post. RozOss I 36vb

kapalyczą ca 1500 WokLub 118v

kapary ca 1500 WokLub 14v

kapąlyczą ca 1500 WokLub 124v

kaplan 1440 RozPaul 155r

kaplą ca 1500 WokLub 102r

kaplvn ca 1500 WokLub 23v

kaplvn ca 1500 WokLub 25r

kaplvn ca 1500 WokLub 56r

kaplyczą ca 1500 WokLub 118v

kappa XV p. post. RozOss III 41v

kapusta 1450 RozKap 29r

kapya 1450 RozKap 180v

kapyączy XV p. post. WokPet II 9

kapyczą ca 1500 WokLub 59v

karanye ca 1500 WokLub 26r

karasz ca 1500 WokLub 24r

karąsz ca 1500 WokLub 117v

karb 1442 WokRacz 38r

karmny ca 1500 WokLub 67v

karmnye ca 1500 WokLub 67v

karp XV p. post. RozOss III 19v

karp XV p. post. RozOss III 95r

karp ca 1500 WokLub 22r

karp ca 1500 WokLub 24r

karrą ca 1500 WokLub 19r

kartha 1442 WokRacz 65v

karthą ca 1500 WokLub 20r

karthy 1442 WokRacz 157v

karthy ca 1500 WokLub 93v

karzel 1442 WokRacz 117r

karzel 1450 RozKap 111r

kaschlacz ca 1500 WokLub 142r

Kaszka 1440 RozPaul 221v

kath 1442 WokRacz 135r

kathne ca 1500 WokLub 75r

kathne ca 1500 WokLub 92r

kawthan ca 1500 WokLub 118v

kawthan ca 1500 WokLub 130v

kawthany ca 1500 WokLub 118v

kąbath ca 1500 WokLub 69v

kączerstwo ca 1500 WokLub 60v

kączerz ca 1500 WokLub 60v

kączonek ca 1500 WokLub 57r

kągąnyecz ca 1500 WokLub 77r

kąlvschką ca 1500 WokLub 19v

kąlvzą ca 1500 WokLub 123v

kąlvzą ca 1500 WokLub 147v

kąmyen ca 1500 WokLub 135r

kąmyen ca 1500 WokLub 84r

kąpącz ca 1500 WokLub 130r

kąpąlyczą ca 1500 WokLub 124r

kąpąry ca 1500 WokLub 14v

kąpąry ca 1500 WokLub 15r

kąp<h>ąry ca 1500 WokLub 121v

kąpthvr ca 1500 WokLub 23r

kąpvstą ca 1500 WokLub 25r

kąracz ca 1500 WokLub 115r

kąrzel ca 1500 WokLub 100v

kąrzel ca 1500 WokLub 100v

kąstąnya ca 1500 WokLub 24r

kelbasa XV p. post. WokPet I 7

kelsacz XV p. post. WokPet I 7

kerstrag 1450 RozKap 5r

kerstrąg XV p. post. WokPet III 10

kerzstrąk 1440 RozPaul 5v

kith<l>a XV p. post. RozOss III 41r

klab ca 1500 WokLub 58r

klab ca 1500 WokLub 58r

klathką ca 1500 WokLub 25r

klathwa ca 1500 WokLub 26r

klavykord ca 1500 WokLub 28v

kląbek ca 1500 WokLub 58r

kląskącz ca 1500 WokLub 102r

klegycz ca 1500 WokLub 19v

klekothky XV p. post. RozOss II 48v

klenoth ca 1500 WokLub 33r

klenoth ca 1500 WokLub 34r

klenothy ca 1500 WokLub 68r

klepky ca 1500 WokLub 18r

klescz ca 1500 WokLub 17v

klescz ca 1500 WokLub 9r

kleszczky 1442 WokRacz 148r

kley ca 1500 WokLub 19v

klin 1450 RozKap 50v

klobuczky XV p. post. RozOss II 34v

klobuk ca 1500 WokLub 56r

klobuky XV p. post. WokPet III 10

klobvk ca 1500 WokLub 56r

klocz ca 1500 WokLub 131r

klocz ca 1500 WokLub 58r

kloczą 1450 RozKap 50v

kloczye ca 1500 WokLub 130v

kloczye ca 1500 WokLub 131r

klodą ca 1500 WokLub 141v

klodą ca 1500 WokLub 27v

klon ca 1500 WokLub 3r

klon ca 1500 WokLub 93v

klos 1450 RozKap 20v

klos XV p. post. RozOss III 1r

klos XV p. post. RozOss II 22r

klosz XV p. post. RozOss II 95v

klosz ca 1500 WokLub 128v

klotheczką ca 1500 WokLub 124v

klothką ca 1500 WokLub 124r

klothką ca 1500 WokLub 124v

klucz ca 1500 WokLub 28v

klyn XV p. post. RozOss II 60r

klyn ca 1500 WokLub 36r

kmothr ca 1500 WokLub 30v

kmothr ca 1500 WokLub 30v

kmothrą ca 1500 WokLub 30v

kmyn ca 1500 WokLub 23v

kmyn ca 1500 WokLub 27r

knap ca 1500 WokLub 72v

knepflik 1442 WokRacz 151v

knoth ca 1500 WokLub 75r

knoth ca 1500 WokLub 75r

kob ca 1500 WokLub 12v

kob ca 1500 WokLub 133r

kob ca 1500 WokLub 134v

*kobilia 1442 WokRacz 130

kobyelenye XV p. post. RozOss II 124v

kobyerzecz 1442 WokRacz 137r

kobyerzecz ca 1500 WokLub 135r

kobyerzecz ca 1500 WokLub 76v

kobylą ca 1500 WokLub 45v

kobylenye 1440 RozPaul 144v

kobylenye 1450 RozKap 139v

kobylenye XV p. post. WokPet II 9

kobylka ca 1500 WokLub 76v

kobyly sczaw ca 1500 WokLub 73r

kobyly sczaw ca 1500 WokLub 73r

kobyly sczaw ca 1500 WokLub 73r

kobylycz ca 1500 WokLub 116v

kol ca 1500 WokLub 133r

kolacz ca 1500 WokLub 14r

kolacz ca 1500 WokLub 72v

kolaczą ca 1500 WokLub 96r

kolano ca 1500 WokLub 57r

kolą ca 1500 WokLub 129v

kolą ca 1500 WokLub 59r

koldra 1442 WokRacz 84v

koldra XV p. post. WokPet IV 11

koldra ca 1500 WokLub 139r

koldrą ca 1500 WokLub 36r

kolepka 1440 RozPaul 64r

koleyą 1450 RozKap 172v

koleyą ca 1500 WokLub 93r

kolko 1442 WokRacz 136v

kolko 1442 WokRacz 136v

kolno ca 1500 WokLub 30r

kolnya ca 1500 WokLub 20r

kolnyerz ca 1500 WokLub 30r

kolnyerz ca 1500 WokLub 75r

kolo ca 1500 WokLub 102r

kolomaz ca 1500 WokLub 58r

kolovy ca 1500 WokLub 84v

komor ca 1500 WokLub 36r

komora ca 1500 WokLub 22r

komorką ca 1500 WokLub 25v

komornyk ca 1500 WokLub 22r

komszą ca 1500 WokLub 133v

komynova ca 1500 WokLub 11r

konopny ca 1500 WokLub 120v

konsky ca 1500 WokLub 49v

konthryphal ca 1500 WokLub 82v

kontrywal ca 1500 WokLub 44v

konyą ca 1500 WokLub 10v

konye 1463 WokPet VII 12

konye ca 1500 WokLub 4r

konyecz ca 1500 WokLub 109v

konyecz ca 1500 WokLub 44r

konyeczny ca 1500 WokLub 49r

konyecznye ca 1500 WokLub 52r

konyeve ca 1500 WokLub 132r

konyk 1463 WokPet VII 13

kooperthurą ca 1500 WokLub 92r

kopacz ca 1500 WokLub 103r

kopacz ca 1500 WokLub 54r

kopanką ca 1500 WokLub 23r

kopaya ca 1500 WokLub 51r

kopą ca 1500 WokLub 82r

kopecz ca 1500 WokLub 55r

koperwasser 1442 WokRacz 199r

kopitho 1450 RozKap 32r

kopito 1442 WokRacz 111v

kopr 1440 RozPaul 100v

kopr 1442 WokRacz 33v

kopr ca 1500 WokLub 51r

kopyecz ca 1500 WokLub 121v

kopyennyk ca 1500 WokLub 59v

kopytha ca 1500 WokLub 7v

kopythnyk ca 1500 WokLub 14v

kopytho 1440 RozPaul 40v

kopytho XV p. post. RozOss II 36v

kopytho ca 1500 WokLub 147v

kopytho ca 1500 WokLub 147v

kopytho ca 1500 WokLub 53v

kopytho ca 1500 WokLub 7v

kopytho ca 1500 WokLub 8v

kopyto XV p. post. WokPet IV 11

koral ca 1500 WokLub 34v

korbasz ca 1500 WokLub 36r

korczak ca 1500 WokLub 27r

korczak ca 1500 WokLub 41v

korytho ca 1500 WokLub 12v

korytho ca 1500 WokLub 75v

korzeczny ca 1500 WokLub 140v

korzkew 1442 WokRacz 76v

korzkyew ca 1500 WokLub 141v

kosa 1442 WokRacz 63v

kosch ca 1500 WokLub 129r

kosch ca 1500 WokLub 55v

koschvlą ca 1500 WokLub 22r

koschvlką ca 1500 WokLub 139r

koschvlyą ca 1500 WokLub 68v

koschyk ca 1500 WokLub 129r

koschyk ca 1500 WokLub 24r

koscz ca 1500 WokLub 128v

koscz ca 1500 WokLub 43v

kosczy ca 1500 WokLub 71r

kosczy ca 1500 WokLub 81r

kosczyąch ca 1500 WokLub 36v

kosczyen ca 1500 WokLub 36v

kosczyolą ca 1500 WokLub 22v

kosky 1442 WokRacz 142r

koslek XV p. post. WokPet III 10

kosly XV p. post. WokPet II 9

kosmata ryba 1442 WokRacz 133r

kostka 1442 WokRacz 151v

kostką ca 1500 WokLub 135r

kostownoscz ca 1500 WokLub 142v

kostrzevą ca 1500 WokLub 150r

kostrzevą ca 1500 WokLub 76v

kosyelk XV p. post. WokPet II 9

kosz XV p. post. WokPet III 11

kosz ca 1500 WokLub 29v

kosz ca 1500 WokLub 36v

kosza 1442 WokRacz 65v

kosza ca 1500 WokLub 82v

koszą ca 1500 WokLub 49v

koszączyecz ca 1500 WokLub 57r

koszki 1442 WokRacz 33r

koszky 1440 RozPaul 18r

koszky 1442 WokRacz 96v

koszky 1450 RozKap 68v

koszky XV p. post. RozOss II 14v

koszky XV p. post. RozOss I 20rb

koszky ca 1500 WokLub 97v

koszky ca 1500 WokLub 97v

koszlek 1450 RozKap 148r

koszlek 1473 WokPet VI 12

koszlek XV p. post. WokPet IV 11

koszlek XV p. post. RozOss II 133v

koszmathy ca 1500 WokLub 100v

koszmathy ca 1500 WokLub 70v

koszmąthy ca 1500 WokLub 61r

kosznycza ca 1500 WokLub 35r

koth ca 1500 WokLub 101r

koth ca 1500 WokLub 25r

koth ca 1500 WokLub 50v

kothczy ca 1500 WokLub 127v

kothky ca 1500 WokLub 50v

kothlą ca 1500 WokLub 58v

kothlek XV p. post. RozOss II 128r

kothwyczą ca 1500 WokLub 10r

kovalsky ca 1500 WokLub 7v

kownathą ca 1500 WokLub 22r

kozelek ca 1500 WokLub 23r

kozvch ca 1500 WokLub 132v

kozyel ca 1500 WokLub 138r

kozyel ca 1500 WokLub 61r

kozyel ca 1500 WokLub 70v

krabrnoscz ca 1500 WokLub 34r

kradzyeczthwo ca 1500 WokLub 55v

krag ca 1500 WokLub 129r

kramarką ca 1500 WokLub 68r

kramarz ca 1500 WokLub 68r

kramnycze ca 1500 WokLub 82r

kr[a]wawnyk XV p. post. WokPet I 7

krayczy ca 1500 WokLub 65r

krayka 1476 RozOss II 216r

krayką XV p. post. RozOss I 177rb

krayky XV p. post. RozOss I 89vb

krączay ca 1500 WokLub 96r

krąvadz ca 1500 WokLub 8v

krczyczą ca 1500 WokLub 133r

krczyczyel ca 1500 WokLub 17v

kregel ca 1500 WokLub 101r

kregel ca 1500 WokLub 101r

kregel ca 1500 WokLub 51r

kregle ca 1500 WokLub 51r

krellą ca 1500 WokLub 140v

kreth 1442 WokRacz 55r

kreth XV p. post. RozOss I 39rb

kreth ca 1500 WokLub 135r

krew ca 1500 WokLub 36r

krogulecz ca 1500 WokLub 88r

krokwa 1463 WokPet VII 13

krolewną ca 1500 WokLub 114r

krolewsky ca 1500 WokLub 127v

kroma ca 1500 WokLub 96r

kropla ca 1500 WokLub 59v

kroplą ca 1500 WokLub 130r

krostą ca 1500 WokLub 110r

kroszną ca 1500 WokLub 25v

krothky ca 1500 WokLub 20r

krothochwyle ca 1500 WokLub 119r

krowa 1442 WokRacz 196r

krowką ca 1500 WokLub 121r

kroy ca 1500 WokLub 147v

krthan ca 1500 WokLub 14r

kruchta ca 1500 WokLub 103v

kruka ca 1500 WokLub 95v

kruktha ca 1500 WokLub 35v

kruszyna XV ex. WokPet VII 12

krvka ca 1500 WokLub 75v

krvsczane drzewo ca 1500 WokLub 101r

krvzyk ca 1500 WokLub 36r

krwa[a]wnik 1442 WokRacz 145r

krwava ca 1500 WokLub 53r

krwavy 1442 WokRacz 84r

krwawnyk ca 1500 WokLub 83r

krygovą ca 1500 WokLub 77v

krystal ca 1500 WokLub 126r

krzaka ca 1500 WokLub 134v

krzaką ca 1500 WokLub 54v

krząka ca 1500 WokLub 134v

krzeczek XV p. post. RozOss I 97rb

krzekocze ca 1500 WokLub 113r

krzemyen ca 1500 WokLub 125r

krzesznyczą ca 1500 WokLub 17v

krzevye ca 1500 WokLub 12v

krzevyna ca 1500 WokLub 38v

krzevyną ca 1500 WokLub 38v

krzynow ca 1500 WokLub 25r

krzynow ca 1500 WokLub 41v

krzyvonosz XV p. post. WokPet III 10

krzyvonosz ca 1500 WokLub 54v

krzyvonosz ca 1500 WokLub 59v

krzyvoprzyszyąstwo ca 1500 WokLub 98v

krzyvoscz ca 1500 WokLub 90r

krzyvy ca 1500 WokLub 57r

krzywdą ca 1500 WokLub 105r

krzywdą ca 1500 WokLub 106r

krzyzova ca 1500 WokLub 135r

ksząszycz 1442 WokRacz 151v

kthora ca 1500 WokLub 61v

kthora ca 1500 WokLub 75v

kto 1442 WokRacz 148r

ktori 1442 WokRacz 133r

kubek 1440 RozPaul 100v

kubek XV p. post. RozOss I 88va

kucla XV p. post. WokPet IV 11

kuglarz ca 1500 WokLub 57v

kuna 1442 WokRacz 142r

kuna 1442 WokRacz 145v

kuna XV p. post. WokPet I 7

kurp 1450 RozKap 51r

kurpye XV p. post. RozOss I 150ra

kurząthko 1442 WokRacz 153r

kusznycza 1440 RozPaul 96v

kvbek 1463 WokPet VII 12

kvbky ca 1500 WokLub 35v

kvcharz ca 1500 WokLub 34v

kvchczyk ca 1500 WokLub 27r

kvchczyk ca 1500 WokLub 27v

kvchnya ca 1500 WokLub 34v

kvka ca 1500 WokLub 84r

kvklą ca 1500 WokLub 36r

kvla XV p. post. WokPet III 11

kvlya ca 1500 WokLub 22r

kvna 1442 WokRacz 171r

kvna 1442 WokRacz 64v

kvną ca 1500 WokLub 29v

kvną ca 1500 WokLub 80r

kvnstarz ca 1500 WokLub 25r

kvny ca 1500 WokLub 29v

kvpczycz ca 1500 WokLub 87r

kvpny ca 1500 WokLub 45r

kvpya ca 1500 WokLub 33v

kvpya ca 1500 WokLub 87r

kvpyecz ca 1500 WokLub 68r

kvpyecz ca 1500 WokLub 87r

kvrcz ca 1500 WokLub 128r

kvropąthwa ca 1500 WokLub 98v

kvrpy XV p. post. RozOss II 59v

kvrpye XV p. post. RozOss II 173r

kvrzeyą ca 1500 WokLub 56r

kvs ca 1500 WokLub 27r

kvschą ca 1500 WokLub 17v

*kvstarze ca 1500 WokLub 25r

kvyczy ca 1500 WokLub 134v

kwaszny ca 1500 WokLub 3r

kwaszny ca 1500 WokLub 3r

kwąpycz ca 1500 WokLub 108r

kwąszne ca 1500 WokLub 29r

ky ca 1500 WokLub 28v

kyan 1442 WokRacz 195v

kyąnyczą ca 1500 WokLub 149r

kychanye ca 1500 WokLub 130r

kyelb ca 1500 WokLub 55v

kyelbasza 1442 WokRacz 138r

kyelbasza 1473 WokPet VI 12

kyelbodzyey XV p. post. WokPet II 9

kyellą ca 1500 WokLub 141v

kyelstrąnk XV p. post. RozOss II 3r

kyermasz ca 1500 WokLub 96v

kyernosz 1463 WokPet VII 13

kyernosz ca 1500 WokLub 144v

kyerstrang XV p. post. RozOss I 11vb

kyerstrang XV p. post. WokPet II 8

kyerstrank XV p. post. RozOss I 101vb

kyerstrug XV p. post. RozOss II 110v

kyerz ca 1500 WokLub 117r

kypyecz ca 1500 WokLub 20v

kysyale XV p. post. WokPet II 9

kyszą ca 1500 WokLub 19v

kyszyel ca 1500 WokLub 19v

kytel 1442 WokRacz 157v

kytel 1442 WokRacz 164r

kytel 1442 WokRacz 84r

kythayką ca 1500 WokLub 23v

kythel 1440 RozPaul 65v

kythel 1442 WokRacz 176r

kythel XV p. post. RozOss I 62vb

kythel ca 1500 WokLub 139r

kythelek ca 1500 WokLub 139r

kythla 1463 WokPet VII 12

kythla XV p. post. WokPet III 10

kythla XV p. post. WokPet III 10

kythla XV p. post. RozOss I 153rb

kythla XV p. post. RozOss II 178r

kythla XV p. post. RozOss III 181r

kythla XV p. post. RozOss II 59v

kytla 1450 RozKap 50r

kytla XV p. post. WokPet IV 11

kyttlą 1450 RozKap 187v

kyvyor ca 1500 WokLub 138r

kyyąnyczą ca 1500 WokLub 149r

Liczba znalezionych wyników wyszukiwania: 470