LISTA GLOS


zab ca 1500 WokLub 38v

zab ca 1500 WokLub 84r

zaba XV p. post. RozOss I 44rb

zabą ca 1500 WokLub 113r

zabrz ca 1500 WokLub 138r

zabycz ca 1500 WokLub 68v

zabycz ca 1500 WokLub 68v

zabycz ca 1500 WokLub 87r

zachod ca 1500 WokLub 91r

zachod ca 1500 WokLub 91r

zaczenycz ca 1500 WokLub 75r

zaczmycz ca 1500 WokLub 90r

zaczmycz ca 1500 WokLub 90v

zaczmyenye ca 1500 WokLub 90v

zaczmyenye ca 1500 WokLub 91r

zaczmyony ca 1500 WokLub 90v

zaczmyony ca 1500 WokLub 90v

zaczynacz ca 1500 WokLub 104r

zadanye ca 1500 WokLub 8v

zadavek ca 1500 WokLub 12v

zadavycz ca 1500 WokLub 105r

zadąvyony ca 1500 WokLub 105r

zadlo ca 1500 WokLub 4r

zadvschenye ca 1500 WokLub 130v

zadvschnym ca 1500 WokLub 46r

zaglovek ca 1500 WokLub 26v

zaglovek ca 1500 WokLub 36v

zagneczenye 1440 RozPaul 60r

zagon 1450 RozKap 191r

zagon XV p. post. RozOss I 156vb

zagon XV p. post. RozOss II 182v

zagon XV p. post. RozOss III 186v

zagon XV p. post. WokPet II 9

zagosdzycz ca 1500 WokLub 28v

zagysthe ca 1500 WokLub 111v

zakal ca 1500 WokLub 53v

zakamaly XV p. post. RozOss I 136va

zakamyali XV p. post. WokPet I 7

zakamyaly 1442 WokRacz 152v

zakasch szyą ca 1500 WokLub 3v

zakazacz ca 1500 WokLub 65v

zakązanye ca 1500 WokLub 68v

zaklad ca 1500 WokLub 142v

zakladem ca 1500 WokLub 132r

zakonnyk ca 1500 WokLub 100r

zakonye ca 1500 WokLub 121v

zalezy ca 1500 WokLub 33r

zalezy ca 1500 WokLub 38v

zalobą ca 1500 WokLub 108r

zaloga 1442 WokRacz 152v

zaloga XV p. post. WokPet II 9

zaloga ca 1500 WokLub 90v

zalogą ca 1500 WokLub 90v

zalomsche ca 1500 WokLub 48r

zalozeny ca 1500 WokLub 18r

zalozenye ca 1500 WokLub 135v

zalozenye ca 1500 WokLub 135v

zalozenye ca 1500 WokLub 137r

zalozonym ca 1500 WokLub 132r

zalozycz ca 1500 WokLub 94r

zalsza 1442 WokRacz 179r

zalyezy ca 1500 WokLub 38v

zamek ca 1500 WokLub 124r

zamek ca 1500 WokLub 124v

zamek ca 1500 WokLub 14r

zamy<z>rk ca 1500 WokLub 35r

zanikel XV p. post. RozOss I 51vb

zankyel XV ex. WokPet VII 12

zanovyecz ca 1500 WokLub 113r

zanovyecz ca 1500 WokLub 94v

zantvsz 1463 WokPet VII 12

zanykyel ca 1500 WokLub 115r

zapasznyk ca 1500 WokLub 77r

zapąmyąthąnye ca 1500 WokLub 90r

zapąsznyczy ca 1500 WokLub 109v

zaponka 1442 WokRacz 138r

zaponka XV p. post. WokPet I 7

zaponyczą ca 1500 WokLub 139v

zapovyedzenye ca 1500 WokLub 13r

zapovyedzyecz ca 1500 WokLub 65v

zapowadane XV p. post. WokPet I 7

zapowyadanye 1442 WokRacz 127r

zapravdą 1440 RozPaul 27v

zaprawdą 1450 RozKap 22v

zaprawdą XV p. post. RozOss III 4r

*zaprawde XV p. post. RozOss II 24v

zaprzecz ca 1500 WokLub 87r

zapusth ca 1500 WokLub 65v

zapyecz ca 1500 WokLub 29r

zapyecząthovacz ca 1500 WokLub 125r

zapyeczony ca 1500 WokLub 133r

zapysz ca 1500 WokLub 90r

zapyz XV p. post. RozOss I 47rb

zarazenye ca 1500 WokLub 33r

zarazony ca 1500 WokLub 33r

zarazony ca 1500 WokLub 33r

zar<a>zon<y> ca 1500 WokLub 66v

zarloczny ca 1500 WokLub 59r

zarloczthwo ca 1500 WokLub 43v

zarlok 1450 RozKap 4v

zarlok XV p. post. RozOss II 2r

zarnovy ca 1500 WokLub 133r

zarnovy ca 1500 WokLub 84r

zarnow ca 1500 WokLub 65v

zarnow ca 1500 WokLub 84r

zarny 1463 WokPet VII 13

zarny 1476 RozOss II 240v

zarod ca 1500 WokLub 128v

zarod ca 1500 WokLub 45r

zarzvthą ca 1500 WokLub 90r

zasadka 1463 WokPet VII 13

zaschyek ca 1500 WokLub 29v

zasel XV p. post. WokPet I 6

zaslanya ca 1500 WokLub 91r

zaslonyenye ca 1500 WokLub 91r

zaslvzony ca 1500 WokLub 45r

zastap ca 1500 WokLub 26v

zastavycz ca 1500 WokLub 142v

zastawycz 1442 WokRacz 128r

zastąvą ca 1500 WokLub 100v

zaszkorzny ca 1500 WokLub 68v

zaszwyeczycz ca 1500 WokLub 132r

zathagycz ca 1500 WokLub 25v

zathoczką ca 1500 WokLub 28r

zathulycz ca 1500 WokLub 90v

zathwardzaly ca 1500 WokLub 125r

zathwardzyecz ca 1500 WokLub 29r

zathykadlko ca 1500 WokLub 22r

zatrzymacz ca 1500 WokLub 33v

zatworzenye 1442 WokRacz 75v

zavodnyk ca 1500 WokLub 70r

zavorą ca 1500 WokLub 90r

zavorą ca 1500 WokLub 99v

zavyas XV p. post. WokPet II 10

zavyaszy ca 1500 WokLub 58v

zavyscz ca 1500 WokLub 76r

zavythy ca 1500 WokLub 98v

zawod XV p. post. RozOss III 162v

zawodnyk ca 1500 WokLub 45r

zaworą ca 1500 WokLub 115r

zaworą ca 1500 WokLub 28v

zawroth ca 1500 WokLub 144v

zayacz ca 1500 WokLub 53v

zaydz ca 1500 WokLub 91r

zazegnavanye ca 1500 WokLub 48v

zazel 1442 WokRacz 61v

ząby ca 1500 WokLub 11r

ząbycz ca 1500 WokLub 98v

ząbyezecz ca 1500 WokLub 91r

ząbyezecz ca 1500 WokLub 91r

ząchwyczenye ca 1500 WokLub 49r

zącz ca 1500 WokLub 82v

zączenącz ca 1500 WokLub 135r

zączmycz ca 1500 WokLub 147r

zączmycz ca 1500 WokLub 90v

zączmycz ca 1500 WokLub 91r

zączynącz ca 1500 WokLub 69r

ządanye ca 1500 WokLub 63v

ządącz ca 1500 WokLub 66v

ządącz ca 1500 WokLub 66v

ządąvacz ca 1500 WokLub 108r

ządek ca 1500 WokLub 103v

ządvschne ca 1500 WokLub 90v

ządvschony ca 1500 WokLub 105r

ządvszycz ca 1500 WokLub 130v

zągąszycz ca 1500 WokLub 49r

zągąyone ca 1500 WokLub 17v

zągrodzycz ca 1500 WokLub 123v

zągrzal szyą ca 1500 WokLub 65r

ząkąmyaloscz ca 1500 WokLub 90v

ząkąmyaly ca 1500 WokLub 90v

ząkąmyąly ca 1500 WokLub 90v

ząkązacz ca 1500 WokLub 68v

ząkązącz ca 1500 WokLub 107v

ząkryva ca 1500 WokLub 91r

ząlobą ca 1500 WokLub 108r

ząlomsche ca 1500 WokLub 90v

ząloval ca 1500 WokLub 44r

ząmba 1442 WokRacz 110r

ząmylczecz ca 1500 WokLub 90r

ząndlo XV p. post. RozOss II 3r

ząpalacz szya ca 1500 WokLub 117r

ząpalenye ca 1500 WokLub 55v

ząpalyenye ca 1500 WokLub 149v

ząpovyądąnye ca 1500 WokLub 17r

ząprzedacz ca 1500 WokLub 143v

ząrązenye ca 1500 WokLub 99v

ząrląk ca 1500 WokLub 148r

ząrzvczycz ca 1500 WokLub 107v

ząsląnyacz ca 1500 WokLub 91r

ząslvgovacz ca 1500 WokLub 107v

ząstapycz ca 1500 WokLub 27v

ząstąvą ca 1500 WokLub 100v

ząstąvycz ca 1500 WokLub 100v

ząszya ca 1500 WokLub 113v

ząszyawracząnye ca 1500 WokLub 113v

ząszyawstąp ca 1500 WokLub 116r

ząthwardzyaly ca 1500 WokLub 43v

ząthyczką ca 1500 WokLub 114r

ząthyczką ca 1500 WokLub 28r

ząvyeszylyszmy ca 1500 WokLub 42r

ząvythy ca 1500 WokLub 98v

ząyacz ca 1500 WokLub 74v

zebrak 1442 WokRacz 143v

zebro ca 1500 WokLub 35r

zegadlo XV p. post. WokPet I 6

zegadlo ca 1500 WokLub 21r

zegadlo ca 1500 WokLub 55r

zegądlo ca 1500 WokLub 25r

zeger ca 1500 WokLub 61r

zeglarz ca 1500 WokLub 114v

zeglarz ca 1500 WokLub 114v

zeglarz ca 1500 WokLub 59r

zeglarz ca 1500 WokLub 86v

zeglarz ca 1500 WokLub 86v

zeglovącz ca 1500 WokLub 114v

zelasna 1442 WokRacz 108v

zelasna 1442 WokRacz 145v

zelasna XV p. post. WokPet I 7

zelaszna 1442 WokRacz 171r

zelazo ca 1500 WokLub 75v

zele 1442 WokRacz 147r

zemlą ca 1500 WokLub 123r

zemya 1442 WokRacz 142v

zerdz ca 1500 WokLub 49v

zerdz ca 1500 WokLub 50r

zesznalyszmy ca 1500 WokLub 37v

zeszromoczycz ca 1500 WokLub 49r

zethrzecz ca 1500 WokLub 2r

zetrzecz ca 1500 WokLub 2r

zetrzecz ca 1500 WokLub 2v

zewnathrz ca 1500 WokLub 53v

zewną ca 1500 WokLub 49r

zez ca 1500 WokLub 123r

<zl>aknacz szya ca 1500 WokLub 47v

*zlosnicz XV p. post. WokPet I 7

zlotowirzba XV p. post. RozOss II 59v

znak ca 1500 WokLub 39r

znak ca 1500 WokLub 39r

znamyą 1442 WokRacz 127r

znąmyenythy ca 1500 WokLub 68r

zobovyazanye ca 1500 WokLub 90r

zoladz ca 1500 WokLub 56r

zoladz ca 1500 WokLub 58r

zolądek ca 1500 WokLub 130v

zolcz ca 1500 WokLub 50v

zold ca 1500 WokLub 130v

zold ca 1500 WokLub 130v

zolk<ł>osz<ć> XV p. post. WokPet I 7

zolna 1442 WokRacz 43r

zolna 1463 WokPet VII 12

zolna XV p. post. RozOss II 142r

zolna XV p. post. RozOss III 143r

zolną ca 1500 WokLub 12r

zolną ca 1500 WokLub 82r

zolnyerz ca 1500 WokLub 130v

zolnyerze XV p. post. RozOss III 150r

zolsy 1442 WokRacz 125r

zolszy XV p. post. WokPet I 7

zoltha ca 1500 WokLub 62v

zolthe ca 1500 WokLub 90r

zolthek ca 1500 WokLub 146v

zolthy 1450 RozKap 108v

zolv 1450 RozKap 30v

zolw ca 1500 WokLub 137r

zolw ca 1500 WokLub 137v

*zolwerz XV p. post. RozOss III 150r

zoną ca 1500 WokLub 33r

zoną ca 1500 WokLub 74r

zoraw 1440 RozPaul 246v

zoraw 1442 WokRacz 118r

zoraw XV p. post. WokPet III 11

zoraw ca 1500 WokLub 59r

zozalka XV p. post. RozOss I 42vb

zuwadlnya XV p. post. RozOss II 19r

zuzalicza XV p. post. RozOss II 36r

*zuzel 1463 WokPet VII 12

zuzelicza 1463 WokPet VII 12

zuzelicza XV p. post. WokPet III 10

zvcz ca 1500 WokLub 117v

zvmyecz szya ca 1500 WokLub 90v

zvpelnoscz ca 1500 WokLub 102r

zvvadlnya ca 1500 WokLub 11v

zvyczay ca 1500 WokLub 147r

zvyczayny ca 1500 WokLub 98v

zvycząyącz szyą ca 1500 WokLub 148r

zvzelicza XV p. post. RozOss III 16av

zvzelyczą ca 1500 WokLub 121v

zwony 1442 WokRacz 133r

zwyerzinyecz 1442 WokRacz 138v

zyabą ca 1500 WokLub 54v

zyacz ca 1500 WokLub 57r

zyarno ca 1500 WokLub 58v

zyąbą ca 1500 WokLub 54v

zydel 1442 WokRacz 182r

zydowsky ca 1500 WokLub 100

zyelaszna ca 1500 WokLub 124v

zyelaszna ca 1500 WokLub 137v

zyelaszna ca 1500 WokLub 22r

zyelaszną ca 1500 WokLub 72v

zyelaszny ca 1500 WokLub 124v

zyelaszo ca 1500 WokLub 82v

zyelazny ca 1500 WokLub 56r

zyelazo ca 1500 WokLub 135v

zyelazo ca 1500 WokLub 51r

zyeląszny ca 1500 WokLub 56r

zyele ca 1500 WokLub 117v

zyelesznyk ca 1500 WokLub 73v

zyemek ca 1500 WokLub 31r

zyemek ca 1500 WokLub 31r

zyemek ca 1500 WokLub 31r

zyemek ca 1500 WokLub 96v

zyemya ca 1500 WokLub 18r

zyemyą ca 1500 WokLub 121v

zyewacz ca 1500 WokLub 93v

zyla ca 1500 WokLub 135r

zyla ca 1500 WokLub 143r

zyla ca 1500 WokLub 25v

zylą ca 1500 WokLub 128v

zylą ca 1500 WokLub 143v

zylą ca 1500 WokLub 87v

zyląsty ca 1500 WokLub 87v

zymą ca 1500 WokLub 60v

zymozyelon ca 1500 WokLub 12v

zyskacz ca 1500 WokLub 77r

zyszkacz ca 1500 WokLub 77r

zythą ca 1500 WokLub 82r

zythne 1442 WokRacz 144r

zyvoth ca 1500 WokLub 33v

zyvoth ca 1500 WokLub 3v

zyvyczą ca 1500 WokLub 115v

zyvyolny ca 1500 WokLub 146v

zywe ca 1500 WokLub 13r

zzolkloszcz XV p. post. WokPet III 11

Liczba znalezionych wyników wyszukiwania: 334