LISTA GLOS


o ca 1500 WokLub 78v

o ca 1500 WokLub 87v

o ca 1500 RozOss I 89va

obchody ca 1500 WokLub 90v

obchodzye ca 1500 WokLub 46r

obczazony ca 1500 WokLub 61r

obczązycz ca 1500 WokLub 61r

oblezecz ca 1500 WokLub 90v

obliczacz XV p. post. RozOss I 83rb

oblok ca 1500 WokLub 89r

oblubyenyczą ca 1500 WokLub 89v

oblvbyenyecz ca 1500 WokLub 89v

oblvdnoscz ca 1500 WokLub 51v

oblvdzycz ca 1500 WokLub 95v

oblyczacz ca 1500 WokLub 94v

oblycze ca 1500 WokLub 44r

oblyczny ca 1500 WokLub 99r

oblycznye ca 1500 WokLub 99r

oblyczv ca 1500 WokLub 81r

oblyg ca 1500 WokLub 31v

obmavyanye ca 1500 WokLub 136r

obmavyanym ca 1500 WokLub 136r

obmąvyacz ca 1500 WokLub 39r

obmąvyacz ca 1500 WokLub 39r

obmovycz ca 1500 WokLub 90r

obmowczą ca 1500 WokLub 90v

obm[y]ovycz ca 1500 WokLub 90r

obnazycz ca 1500 WokLub 89r

obraczacz ca 1500 WokLub 57v

obram 1440 RozPaul 55r

obrazycz ca 1500 WokLub 29v

obrączącz ca 1500 WokLub 147v

obrączycz ca 1500 WokLub 38v

obroczycz ca 1500 WokLub 70v

obrok XV p. post. WokPet III 10

obrok ca 1500 WokLub 40r

obrok ca 1500 WokLub 94r

obrona ca 1500 WokLub 96v

obronnoscz ca 1500 WokLub 45r

obrosz XV p. post. RozOss I 55rb

obrusch 1450 RozKap 152r

obrvsz ca 1500 WokLub 56v

obrvsz ca 1500 WokLub 80r

obrwsz 1440 RozPaul 112r

obrzązącz ca 1500 WokLub 105v

obstapycz ca 1500 WokLub 27v

obszedzene XV p. post. WokPet I 7

obszedzenye 1442 WokRacz 152v

obvyaslo ca 1500 WokLub 45v

obvyaząnye ca 1500 WokLub 131v

obvyązącz ca 1500 WokLub 90r

obyad ca 1500 WokLub 104r

obyadvacz ca 1500 WokLub 104r

obyatha 1440 RozPaul 183r

obyąthą ca 1500 WokLub 61r

obyąvyącz ca 1500 WokLub 108r

obyąvycz ca 1500 WokLub 107v

obycząyny ca 1500 WokLub 148r

obyecządlo ca 1500 WokLub 1v

obyecząnye ca 1500 WokLub 129r

ochachula 1440 RozPaul 246r

ochla 1442 WokRacz 138r

ochlicza 1442 WokRacz 71v

ochrapyaly ca 1500 WokLub 113r

ochrapyecz ca 1500 WokLub 113r

ochrąpyenye ca 1500 WokLub 113r

ochwath ca 1500 WokLub 86v

ocrag 1450 RozKap 109r

ocszą 1450 RozKap 54v

ocxa 1440 RozPaul 71r

oczeth ca 1500 WokLub 3r

oczny 1442 WokRacz 153r

oczoszacz 1450 RozKap 81v

oczvczycz ca 1500 WokLub 48v

oczy ca 1500 WokLub 117v

oczy ca 1500 WokLub 49r

oczyecz ca 1500 WokLub 30v

od XV p. post. WokPet II 10

od ca 1500 WokLub 65r

odalycz ca 1500 WokLub 1v

odbycz ca 1500 WokLub 115v

odczągnone 1442 WokRacz 20v

oddacz ca 1500 WokLub 115r

oddala ca 1500 WokLub 88v

oddalenye ca 1500 WokLub 1v

oddana ca 1500 WokLub 74r

oddane ca 1500 WokLub 114v

oddany ca 1500 WokLub 74r

oddącz ca 1500 WokLub 113v

oddącz ca 1500 WokLub 114v

oddąlycz ca 1500 WokLub 122v

oddąnyą ca 1500 WokLub 67v

oddąnye ca 1500 WokLub 33v

oddech ca 1500 WokLub 52v

odnyepądnyenye ca 1500 WokLub 98v

odrapanyecz ca 1500 WokLub 95r

odrobyna ca 1500 RozOss I 90rb

odrobyną ca 1500 WokLub 82v

odrosl 1463 WokPet VII 13

odstanpy XV p. post. WokPet II 8

odvazenye ca 1500 WokLub 113v

odzyenye ca 1500 WokLub 27r

odzyenye ca 1500 WokLub 59v

offara 1440 RozPaul 183r

offyara ca 1500 WokLub 61r

offyarą 1442 WokRacz 153v

offyąrą ca 1500 WokLub 118r

offyąrą ca 1500 WokLub 90r

ogar ca 1500 WokLub 84r

ogarz 1442 WokRacz 143r

ogen ca 1500 WokLub 101r

oglodany ca 1500 WokLub 123r

oglow ca 1500 WokLub 23r

ogniwo 1442 WokRacz 122v

ognyą ca 1500 WokLub 135v

ognyeve ca 1500 WokLub 135v

ognyewe 1442 WokRacz 148r

ognyvo XV p. post. WokPet II 9

ognyvo ca 1500 WokLub 63r

ogon ca 1500 WokLub 25r

ogorzali XV p. post. WokPet II 10

ogrisek XV p. post. WokPet II 8

ogrodny kmyn 1442 WokRacz 65r

ogryscz ca 1500 WokLub 90r

ogrysek ca 1500 WokLub 90r

ogryszek 1440 RozPaul 15r

ogryzyony ca 1500 WokLub 123r

oklepacz XV p. post. WokPet IV 11

oklepacz ca 1500 WokLub 21r

okną ca 1500 WokLub 132r

okolo ca 1500 WokLub 27v

okopcząly ca 1500 WokLub 55r

okopczyaloscz ca 1500 WokLub 55r

okrag ca 1500 WokLub 129r

okrag ca 1500 WokLub 57v

okrag ca 1500 WokLub 93r

okragloscz ca 1500 WokLub 93r

okragly ca 1500 WokLub 101r

okragly ca 1500 WokLub 93r

okraschony ca 1500 WokLub 32r

okrąszą ca 1500 WokLub 32r

okrąszycz ca 1500 WokLub 130v

okrąszycz ca 1500 WokLub 31v

okrązacz ca 1500 WokLub 27v

okruthnoscz 1442 WokRacz 84r

okrwawny 1442 WokRacz 84r

okschą ca 1500 WokLub 42v

okvn XV p. post. WokPet III 11

oldovanye ca 1500 WokLub 61r

oldowanye XV p. post. WokPet I 7

oleschnyk ca 1500 WokLub 23v

oleschnyk ca 1500 WokLub 25v

oleschnyk ca 1500 WokLub 8r

*olescznycz XV p. post. WokPet I 7

olesznik 1442 WokRacz 143v

olow ca 1500 WokLub 82v

olscha ca 1500 WokLub 8r

olschą ca 1500 WokLub 7v

olszą 1450 RozKap 11v

oltharz ca 1500 WokLub 12v

oman ca 1500 WokLub 60r

*omowyne XV p. post. WokPet I 7

omyerznącz ca 1500 WokLub 41v

*onacza 1442 WokRacz 61r

onucze XV p. post. WokPet I 6

onyemyecz ca 1500 WokLub 113r

onyemyenye ca 1500 WokLub 113r

opalenyecz XV p. post. WokPet II 9

opassz 1450 RozKap 66v

opathany ca 1500 WokLub 45r

opathanye 1440 RozPaul 129v

opatrznoscz ca 1500 WokLub 25r

opatrzny ca 1500 WokLub 25r

opatrzny ca 1500 WokLub 28r

opątrznoscz ca 1500 WokLub 109r

opczy ca 1500 WokLub 49r

opczyązycz ca 1500 WokLub 92v

opffythy ca 1500 WokLub 73r

opfythoscz ca 1500 WokLub 142v

opląthek ca 1500 WokLub 77r

oponą ca 1500 WokLub 35r

oponą ca 1500 WokLub 36r

opovyedzyecz ca 1500 WokLub 38v

opplwytoscz XV p. post. WokPet II 9

opvchlyną ca 1500 WokLub 62v

opvsczyaloscz ca 1500 WokLub 39r

opvsczycz ca 1500 WokLub 39r

opych ca 1500 WokLub 11v

opyekądl<n>yk ca 1500 WokLub 142v

opyekvn ca 1500 WokLub 142v

opyekvn ca 1500 WokLub 96v

opyolą ca 1500 WokLub 105v

opyolą ca 1500 WokLub 106r

orącz ca 1500 WokLub 29v

orątharz ca 1500 WokLub 93r

orgąny ca 1500 WokLub 93r

orkysch 1476 RozOss II 227v

orkysz 1450 RozKap 225r

ornaph ca 1500 WokLub 14r

*orosz XV p. post. WokPet II 9

ortel ca 1500 WokLub 123r

orthel ca 1500 WokLub 71v

orzech ca 1500 WokLub 89r

orzechovą ca 1500 WokLub 86v

orzechowe XV p. post. WokPet I 7

orzel ca 1500 WokLub 12v

oschlomek ca 1500 WokLub 90r

oscyen XV p. post. WokPet II 10

osczyen ca 1500 WokLub 130v

osdownya ca 1500 WokLub 139v

oskard XV p. post. WokPet I 7

oskard ca 1500 WokLub 32r

oskomyaly ca 1500 WokLub 90v

oskomyną ca 1500 WokLub 38v

oslabycz ca 1500 WokLub 73v

osląbyony ca 1500 WokLub 114v

ospycze XV p. post. WokPet II 9

ospycze ca 1500 WokLub 110r

ospycze ca 1500 WokLub 143r

ossa 1442 WokRacz 113r

ossesz XV p. post. RozOss I 132rb

osseth 1440 RozPaul 263r

osseth 1476 RozOss II 240v

osseth XV p. post. RozOss III 241r

ossz XV p. post. RozOss II 28r

ossz XV p. post. RozOss III 7v

osszą ca 1500 WokLub 145r

osszeth 1450 RozKap 237v

osszya 1463 WokPet VII 12

*osszye XV p. post. RozOss II 150r

ostateczny ca 1500 WokLub 88v

ostąvycz ca 1500 WokLub 1v

ostroszina XV p. post. WokPet I 8

ostrovydz ca 1500 WokLub 75v

ostrozygya ca 1500 WokLub 94v

ostrzyszek XV p. post. WokPet II 8

osvyeczycz ca 1500 WokLub 115r

osyenye 1463 WokPet VII 12

osz 1440 RozPaul 31r

osz 1450 RozKap 25r

oszadzenye ca 1500 WokLub 123v

oszą ca 1500 WokLub 55r

osząka 1440 RozPaul 51v

osząka ca 1500 WokLub 134r

osząka ca 1500 WokLub 43v

oszcard 1440 RozPaul 265v

oszdownya ca 1500 WokLub 20r

oszeszek ca 1500 WokLub 87r

oszeth ca 1500 WokLub 140v

oszkard 1442 WokRacz 146v

oszlą ca 1500 WokLub 73r

oszloczlowyek XV p. post. WokPet III 10

oszmyani XV p. post. WokPet I 7

oszmyąny 1442 WokRacz 152v

osznycza 1440 RozPaul 261v

osznycza XV p. post. WokPet III 11

oszoblyvye ca 1500 WokLub 128r

oszobnosczy ca 1500 WokLub 67v

oszobny ca 1500 WokLub 106v

oszobny ca 1500 WokLub 127v

oszobnye ca 1500 WokLub 123v

oszoczovanye ca 1500 WokLub 94r

oszolycz ca 1500 WokLub 31v

oszvyeczony ca 1500 WokLub 63v

oszyą ca 1500 WokLub 87r

oszycza 1440 RozPaul 262v

oszyczą ca 1500 WokLub 140v

oszyelek ca 1500 WokLub 14v

oszyerdzye ca 1500 WokLub 55v

oszymyny 1440 RozPaul 13v

oth ca 1500 WokLub 1r

oth ca 1500 WokLub 22v

oth ca 1500 WokLub 38r

othczyacz ca 1500 WokLub 2r

othczyacz ca 1500 WokLub 2r

othczyąthy ca 1500 WokLub 2r

othezvacz ca 1500 WokLub 116r

othkrycz ca 1500 WokLub 39r

othkvpycz ca 1500 WokLub 114r

othlogą ca 1500 WokLub 88v

othmovycz ca 1500 WokLub 39r

*othmyąnoscz ca 1500 WokLub 145v

othnovycz ca 1500 WokLub 115r

othok ca 1500 WokLub 76r

othokem 1440 RozPaul 152v

othpovyedzyecz ca 1500 WokLub 40r

othprzyszyadz ca 1500 WokLub 2r

othpvsczenye ca 1500 WokLub 114v

othpyerącz ca 1500 WokLub 113v

othraczycz szyą ca 1500 WokLub 114r

othrvcz ca 1500 WokLub 69r

othrvthy ca 1500 WokLub 146v

othrzecz szya ca 1500 WokLub 2r

othrzecz szya ca 1500 WokLub 2r

othrzecz szyą ca 1500 WokLub 1v

othsczepycz ca 1500 WokLub 2r

othsczepyenyecz ca 1500 WokLub 121r

othskoczycz ca 1500 WokLub 115v

othslonycz ca 1500 WokLub 39r

othstaly ca 1500 WokLub 37v

othstapycz ca 1500 WokLub 38r

othstapyly ca 1500 WokLub 37v

othszadzycz ca 1500 WokLub 48r

othzyvacz ca 1500 WokLub 116r

otrabą ca 1500 WokLub 55v

ovyeczką ca 1500 WokLub 94r

owczarznyą ca 1500 WokLub 25r

owczarznyą ca 1500 WokLub 94r

owschem ca 1500 WokLub 111v

oxa XV p. post. RozOss III 47r

oxa ca 1500 WokLub 42v

oyczv ca 1500 WokLub 9r

oyczym ca 1500 WokLub 146v

oye ca 1500 WokLub 135v

ozedle XV p. post. RozOss I 44vb

ozeg ca 1500 WokLub 148v

ozymyną ca 1500 WokLub 10v

Liczba znalezionych wyników wyszukiwania: 317