LISTA GLOS


na 1442 WokRacz 148r

na XV p. post. RozOss III 212v

na XV p. post. WokPet II 9

na ca 1500 WokLub 100v

na ca 1500 WokLub 119v

na ca 1500 WokLub 11v

na ca 1500 WokLub 131r

na ca 1500 WokLub 135v

na ca 1500 WokLub 138r

na ca 1500 WokLub 147r

na ca 1500 WokLub 49r

na ca 1500 WokLub 57r

na ca 1500 WokLub 58r

na ca 1500 WokLub 67r

naboszenystwo 1442 WokRacz 87v

naboznye ca 1500 WokLub 33v

nacolanky XV p. post. WokPet IV 11

naczal ca 1500 WokLub 26r

nad ca 1500 WokLub 147r

nadvorny ca 1500 WokLub 55v

nagabacz ca 1500 WokLub 70v

nagle ca 1500 WokLub 132r

nagly ca 1500 WokLub 115r

nagly ca 1500 WokLub 132r

nakolanky ca 1500 WokLub 63v

nakovadlnya ca 1500 WokLub 65v

nalayacz ca 1500 WokLub 49r

nalog ca 1500 WokLub 59v

nalog ca 1500 WokLub 60r

namavyacz ca 1500 WokLub 7v

namyoth ca 1500 WokLub 136r

nanadwysche ca 1500 WokLub 81r

naparstek 1440 RozPaul 74r

naparstek XV p. post. RozOss I 69va

naparstek ca 1500 WokLub 39r

naparstek ca 1500 WokLub 42r

naplaw ca 1500 WokLub 45r

napogycz ca 1500 WokLub 4r

naporny 1440 RozPaul 49v

naprąvycz ca 1500 WokLub 114r

naprzeczyvo ca 1500 WokLub 91r

naprzeczywco 1440 RozPaul 139r

napyeracz szya ca 1500 WokLub 115r

napysz ca 1500 WokLub 138v

napysz ca 1500 WokLub 25r

narzekacz ca 1500 WokLub 72v

narzekanye ca 1500 WokLub 72v

nasladovacz ca 1500 WokLub 45r

nasladovacz ca 1500 WokLub 90v

naslapye ca 1500 WokLub 52r

nasmyacz szya ca 1500 WokLub 39r

naszad 1442 WokRacz 108v

naszad 1450 RozKap 90v

naszmyevacz ca 1500 WokLub 77r

naszmyevacz szya ca 1500 WokLub 132r

naszmye<wać> szya ca 1500 WokLub 68r

naszmyewczą ca 1500 WokLub 132r

naszolycz ca 1500 WokLub 119r

naszvthą ca 1500 WokLub 32r

*naszyennik XV p. post. WokPet II 9

naszyenye ca 1500 WokLub 123r

naszyenye ca 1500 WokLub 123r

*naszynnyky 1450 RozKap 71r

nathchnyenye ca 1500 WokLub 66v

nathchnyenye ca 1500 WokLub 69r

navąlnoscz ca 1500 WokLub 107r

navczony ca 1500 WokLub 121v

navczony ca 1500 WokLub 74r

navczycz ca 1500 WokLub 24v

navosczycz ca 1500 WokLub 26v

navoy ca 1500 WokLub 75r

navoy ca 1500 WokLub 75r

navyschy ca 1500 WokLub 106r

navyszy ca 1500 WokLub 109r

nawoy 1442 WokRacz 135r

nawroczony ca 1500 WokLub 87r

nawyschym ca 1500 WokLub 132r

nayacz ca 1500 WokLub 13r

nayacz ca 1500 WokLub 76v

*nayatcz szya ca 1500 WokLub 34r

nayemny ca 1500 WokLub 76v

nayemnyk ca 1500 WokLub 13r

naygravacz ca 1500 WokLub 132r

naygravacz s<ię> ca 1500 WokLub 68r

naygravanye ca 1500 WokLub 132r

naygrawącz ca 1500 WokLub 77r

nazarensky ca 1500 WokLub 86v

ca 1500 WokLub 119v

ca 1500 WokLub 123r

ca 1500 WokLub 57v

ca 1500 WokLub 69r

ca 1500 WokLub 81r

nącz ca 1500 WokLub 119v

nądlozenye ca 1500 WokLub 67v

nądzą ca 1500 WokLub 44r

nądzyacz ca 1500 WokLub 50r

nągnyeczyony ca 1500 WokLub 14r

nągy ca 1500 WokLub 89r

nąląyacz ca 1500 WokLub 90r

nąprąvycz ca 1500 WokLub 115r

nąprzeczyvo ca 1500 WokLub 4v

nąrzecz ca 1500 WokLub 38v

nąszmyevąnye ca 1500 WokLub 90r

nąszmyewczą ca 1500 WokLub 39r

nąthloczona ca 1500 WokLub 29r

<n>ąvką ca 1500 WokLub 41r

nąygravącz ca 1500 WokLub 67v

necyrpaczy XV p. post. WokPet I 7

nedoradny XV p. post. WokPet I 6

*nedowarecz XV p. post. WokPet I 6

nenalosnoscz XV p. post. WokPet I 6

nenalosny XV p. post. WokPet I 6

nereczką ca 1500 WokLub 115r

nerką ca 1500 WokLub 115r

nero<w>ny XV p. post. WokPet I 6

nero<z>wąsząny XV p. post. WokPet I 6

nev<y>mmowny XV p. post. WokPet I 6

neynoc XV p. post. WokPet I 7

<nie>pogrzebyony 1442 WokRacz 125r;

noczna czen 1442 WokRacz 147r

noczny 1442 WokRacz 151v

nog ca 1500 WokLub 59r

nog ca 1500 WokLub 5r

nogavyczą ca 1500 WokLub 21v

nor ca 1500 WokLub 82r

noschaczy ca 1500 WokLub 14v

nosydla XV p. post. WokPet I 6

nosydla XV p. post. WokPet II 9

nosz ca 1500 WokLub 57r

nosz ca 1500 WokLub 86v

noszathy ca 1500 WokLub 86v

noszathy ca 1500 WokLub 86v

noszą ca 1500 WokLub 109v

noszdrza ca 1500 WokLub 86v

noszna ca 1500 WokLub 101r

noszycz ca 1500 WokLub 17r

noszycz ca 1500 WokLub 57v

noszydla 1442 WokRacz 116r

noszydla ca 1500 WokLub 120v

noszydla ca 1500 WokLub 73v

noszydlą 1450 RozKap 107v

noszydlą ca 1500 WokLub 51r

noszydlą ca 1500 WokLub 57v

novak ca 1500 WokLub 88v

novo ca 1500 WokLub 87r

novothny ca 1500 WokLub 88v

now ca 1500 WokLub 88v

nowy 1442 WokRacz 151v

nowy XV p. post. WokPet I 7

nowyna XV p. post. WokPet I 7

noz ca 1500 WokLub 36r

nozewnyk ca 1500 WokLub 30r

nozny ca 1500 WokLub 97v

nozyczky ca 1500 WokLub 53v

nvze ca 1500 WokLub 44v

nycz ca 1500 WokLub 87v

nyczedlnycze XV ex. WokPet VII 12

nye ca 1500 WokLub 37v

nye ca 1500 WokLub 37v

nye ca 1500 WokLub 41r

nye ca 1500 WokLub 41r

nye ca 1500 WokLub 41v

nye ca 1500 WokLub 87r

nye ca 1500 WokLub 87v

nye ca 1500 WokLub 88v

nyeczky ca 1500 WokLub 8r

nyedoradny 1442 WokRacz 124r

nyedoradny XV p. post. RozOss I 104rb

nyedostaly ca 1500 WokLub 3r

nyedostatheczny ca 1500 WokLub 66r

nyedostąthek ca 1500 WokLub 44r

nyedowyarek 1442 WokRacz 124r

nyedzela 1442 WokRacz 91v

nyedzela XV p. post. RozOss I 72rb

nyegodny ca 1500 WokLub 66r

nyegodny ca 1500 WokLub 70v

nyegystny ca 1500 WokLub 2r

nyekthore ca 1500 WokLub 26v

nyekthorego ca 1500 WokLub 66v

nyemocz 1442 WokRacz 135r

nyemocz ca 1500 WokLub 44r

nyemocz ca 1500 WokLub 53r

nyemocz ca 1500 WokLub 62v

nyemowyathko ca 1500 WokLub 66r

nyemyeczskye ca 1500 WokLub 44v

nyenalosznoscz XV p. post. RozOss I 71rb

nyenalosznoszcz 1442 WokRacz 91r

nyenaloszny 1442 WokRacz 91r

nyepewna ca 1500 WokLub 32r

nyeplodny ca 1500 WokLub 130r

nyepokalony ca 1500 WokLub 68v

nyeprzebraną ca 1500 WokLub 65v

nyeprzespyecznoscz ca 1500 WokLub 98v

nyerosdzyelony ca 1500 WokLub 66r

nyeroswąsany 1442 WokRacz 124v

nyerowno ca 1500 WokLub 85v

nyerowny 1442 WokRacz 90v

nyeschlachethny ca 1500 WokLub 63r

nyesgąnbyony ca 1500 WokLub 70v

nyesgodą ca 1500 WokLub 41r

nyesgodą ca 1500 WokLub 41v

nyesgodnoscz ca 1500 WokLub 2r

nyesgodnoscz ca 1500 WokLub 41v

nyesgodny ca 1500 WokLub 2r

nyesgodny ca 1500 WokLub 41r

nyeslvschny ca 1500 WokLub 63v

nyeslvschny ca 1500 WokLub 66r

nyesromyeslyvy ca 1500 WokLub 44r

nyesromyeslyvy ca 1500 WokLub 69r

nyethopyrz ca 1500 WokLub 145r

nyevczyrzpyączy 1442 WokRacz 126r

nyevmernoscz XV p. post. RozOss I 71rb

nyevmyernoszcz 1442 WokRacz 91r

*nyevnyernoscz XV p. post. WokPet I 6

nyevod ca 1500 WokLub 118v

nyevyąstką ca 1500 WokLub 50v

nyevydomy ca 1500 WokLub 25v

nyevyesczye ca 1500 WokLub 51r

nyevyrzaly ca 1500 WokLub 3r

nyewdzyacznoscz ca 1500 WokLub 67r

nyewod ca 1500 WokLub 87r

nyewolstwyem 1440 RozPaul 82v

nyewymowny 1450 RozKap 129v

nyewymownye 1450 RozKap 129v

nyewymowyony 1442 WokRacz 124v

nyezvyczayne ca 1500 WokLub 47r

nyezwycząyny ca 1500 WokLub 68r

nyezyd ca 1500 WokLub 116r

nyezyd ca 1500 WokLub 24v

nyezyrzaly 1442 WokRacz 125v

nykakye ca 1500 WokLub 89r

nykthory ca 1500 WokLub 111v

nym ca 1500 WokLub 105v

nynak 1450 RozKap 152v

nynog 1442 WokRacz 151v

nynog ca 1500 WokLub 85v

nynog ca 1500 WokLub 85v

nynye 1450 RozKap 119r

nynyeschych ca 1500 WokLub 136r

nynyeyschych ca 1500 WokLub 136r

Liczba znalezionych wyników wyszukiwania: 240