LISTA GLOS


baben ca 1500 WokLub 138r

babenyczą ca 1500 WokLub 138r

babka 1450 RozKap 188r

babka 1450 RozKap 40v

babka XV p. post. WokPet IV 11

babka XV p. post. WokPet I 8

baczą ca 1500 WokLub 98v

baczycz ca 1500 WokLub 98r

bagno XV p. post. WokPet II 9

bakarth ca 1500 WokLub 129v

bakarth ca 1500 WokLub 18r

balvan XV p. post. RozOss II 29r

balvan XV p. post. RozOss III 8v

balvan ca 1500 WokLub 125v

bank ca 1500 WokLub 20v

banką ca 1500 WokLub 144r

banya XV p. post. RozOss I 63ra

banya ca 1500 WokLub 74r

banyą XV p. post. WokPet IV 11

banyą XV p. post. WokPet IV 11

bapky ca 1500 WokLub 102r

baran ca 1500 WokLub 144v

barchan 1442 WokRacz 136r

barchan 1450 RozKap 145v

barchan 1463 WokPet VII 12

barchan XV p. post. RozOss III 129v

barchan XV p. post. WokPet II 9

barchan ca 1500 WokLub 23v

barcz ca 1500 WokLub 81v

barczamy ca 1500 WokLub 81v

bark ca 1500 WokLub 72r

barlogo ca 1500 WokLub 12v

barthnyk 1450 RozKap 17v

*barthodzye XV p. post. RozOss I 124vb

barvyerz ca 1500 WokLub 17v

barvyerze ca 1500 WokLub 28r

barzcz 1442 WokRacz 69r

barzo ca 1500 WokLub 117v

barzo ca 1500 WokLub 133v

baschtą ca 1500 WokLub 108r

baszalyk ca 1500 WokLub 26v

baszn ca 1500 WokLub 49v

bavorska ca 1500 WokLub 18r

bazany 1442 WokRacz 107v

bąba ca 1500 WokLub 11r

bąbenyczą ca 1500 WokLub 138r

bączycz ca 1500 WokLub 15v

bączycz ca 1500 WokLub 33v

bączycz ca 1500 WokLub 67v

bądacz ca 1500 WokLub 119v

bądacz szya ca 1500 WokLub 122r

bądąnye ca 1500 WokLub 111v

bądąnye ca 1500 WokLub 122r

bągno ca 1500 WokLub 75v

bąk 1442 WokRacz 27v

bąk XV p. post. WokPet II

bąnyą ca 1500 WokLub 36r

bąrczy ca 1500 WokLub 18r

bąschtą ca 1500 WokLub 105v

bąster ca 1500 WokLub 129v

bąvelną ca 1500 WokLub 19v

bązylyschek ca 1500 WokLub 75v

bedlką ca 1500 WokLub 19v

bednarz ca 1500 WokLub 42v

begel ca 1500 WokLub 14r

belk 1463 WokPet VII 12

ber ca 1500 WokLub 95r

besz 1442 WokRacz 78r

besz ca 1500 WokLub 119r

blach 1442 WokRacz 136r

blacha ca 1500 WokLub 72v

blachą ca 1500 WokLub 72v

bladi XV p. post. WokPet I 7

bladne ca 1500 WokLub 69v

bladoscz 1442 WokRacz 116r

bladzy ca 1500 WokLub 38r

blanki XV p. post. RozOss I 69vb

blan<ki> XV p. post. WokPet I 8

blankowanye XV p. post. WokPet III 10

blanky 1440 RozPaul 74v

blanky 1442 WokRacz 89v

blanky ca 1500 WokLub 135v

blaschk<a> ca 1500 WokLub 20r

blaskathy ca 1500 WokLub 77v

blaskooky ca 1500 WokLub 77v

blaszno ca 1500 WokLub 122r

blaszno ca 1500 WokLub 122v

blazno ca 1500 WokLub 83r

bląkącz szyą ca 1500 WokLub 53r

bląskooky ca 1500 WokLub 130v

blegoth ca 1500 WokLub 17v

blona 1442 WokRacz 97v

blona XV p. post. RozOss I 77rb

blonką ca 1500 WokLub 83v

blonye XV ex. WokPet VII 12

blothne ca 1500 WokLub 121r

blotho ca 1500 WokLub 121r

blotho ca 1500 WokLub 26r

blotho ca 1500 WokLub 95r

bluscz 1450 RozKap 62v

bluscz XV p. post. RozOss I 74rb

bluscz XV p. post. RozOss I 74va

blvcz ca 1500 WokLub 147v

blvscz ca 1500 WokLub 43v

blvscz ca 1500 WokLub 60r

blvsnyerz ca 1500 WokLub 19v

blvszną ca 1500 WokLub 27r

blyskacz ca 1500 WokLub 27r

blyskanye ca 1500 WokLub 27r

blysko ca 1500 WokLub 27v

blysznątha 1463 WokPet VII 12

blysznyathą 1450 RozKap 105v

blyzną ca 1500 WokLub 130r

blyznyatą ca 1500 WokLub 24r

bobek ca 1500 WokLub 17r

bobek ca 1500 WokLub 73v

bobek ca 1500 WokLub 73v

bobr 1442 WokRacz 66r

bobr XV p. post. RozOss I 46va

bobr ca 1500 WokLub 24v

bobr ca 1500 WokLub 51v

*bobrz XV p. post. WokPet I 8

boczan ca 1500 WokLub 27r

boczyan ca 1500 WokLub 62v

bodzenye ca 1500 WokLub 130v

bogathy ca 1500 WokLub 92v

bogomyslny ca 1500 WokLub 33v

Bogumyl 1440 RozPaul 258r

bok ca 1500 WokLub 73v

bolaczką ca 1500 WokLub 11v

bolanczka 1442 WokRacz 91v

bolączka XV p. post. WokPet I 6

bolecz ca 1500 WokLub 96r

bolescz ca 1500 WokLub 42v

bor ca 1500 WokLub 20r

bormystrz ca 1500 WokLub 104v

boroch XV p. post. RozOss III 212v

borovyczą ca 1500 WokLub 83v

boschtwo ca 1500 WokLub 42r

bostwo ca 1500 WokLub 89r

bosze drzewko 1442 WokRacz 142r

bothą ca 1500 WokLub 58r

boza XV p. post. WokPet I 8

Boze ca 1500 WokLub 47r

boze drze<wko> XV p. post. WokPet I 7

boze drzewko ca 1500 WokLub 23v

boze drzewko ca 1500 WokLub 2r

Bozego ca 1500 WokLub 47r

*brachan XV p. post. RozOss II 131r

braczą ca 1500 WokLub 96v

braczya ca 1500 WokLub 80v

brama ca 1500 WokLub 52r

bramy ca 1500 WokLub 100r

brat ca 1500 WokLub 148v

brath 1442 WokRacz 151v

brath XV p. post. WokPet I 7

brathek ca 1500 WokLub 54r

brąmą ca 1500 WokLub 52r

brąth ca 1500 WokLub 33r

brąth ca 1500 WokLub 9r

brąthanek ca 1500 WokLub 54r

brąthąnek ca 1500 WokLub 33r

brevyarz ca 1500 WokLub 20r

brew ca 1500 WokLub 133v

brew ca 1500 WokLub 27r

brod XV p. post. WokPet II 9

brod ca 1500 WokLub 142v

brodawak 1463 WokPet VII 12

brodawca XV p. post. RozOss III 197v

brodawka 1440 RozPaul 217v

brodawka XV p. post. RozOss I 164ra

brodawka XV p. post. RozOss II 194r

brodawka XV p. post. WokPet II 9

brodawka XV ex. WokPet VII 12

brodawka ca 1500 WokLub 142r

brodawką ca 1500 WokLub 141v

brog ca 1500 WokLub 3r

brona 1442 WokRacz 87r

brona 1463 WokPet VII 13

brona XV p. post. WokPet III 11

broną ca 1500 WokLub 113r

broną ca 1500 WokLub 46r

bronka 1450 RozKap 107v

bronką 1442 WokRacz 75v

bronyenye ca 1500 WokLub 135v

brosda 1442 WokRacz 126r

brosda XV p. post. RozOss III 40r

broszda XV p. post. RozOss I 156va

browarnya ca 1500 WokLub 20r

browarz ca 1500 WokLub 20r

brucfa XV p. post. WokPet II 9

brudka 1442 WokRacz 187v

brusblach 1463 WokPet VII 12

brusblach XV p. post. WokPet I 7

brustblach 1442 WokRacz 137r

bruthka XV p. post. WokPet I 8

brvk ca 1500 WokLub 75r

brvnathnim 1442 WokRacz 113r

brvthffanną ca 1500 WokLub 54v

brwy ca 1500 WokLub 22r

brylą ca 1500 WokLub 119v

brylą ca 1500 WokLub 80v

br<z>aczka XV p. post. RozOss I 40va

brzecka 1450 RozKap 30r

brzeczca XV p. post. RozOss III 14r

brzeczka 1440 RozPaul 38r

brzeczka XV p. post. RozOss II 34r

brzeczka ca 1500 WokLub 87r

brzeczką ca 1500 WokLub 87v

brzemya ca 1500 WokLub 119v

brzemya ca 1500 WokLub 92r

brzeskynyą ca 1500 WokLub 24r

brzeskynyą ca 1500 WokLub 99r

br<z>osth ca 1500 WokLub 43v

br<z>osza XV p. post. WokPet I 6

brzoza 1442 WokRacz 51v

brzozą ca 1500 WokLub 85v

brzydzycz szya ca 1500 WokLub 1v

brzydzycz szya ca 1500 WokLub 86v

brzyeczka XV p. post. WokPet III 10

brzythkoscz ca 1500 WokLub 1v

brzythkoscz ca 1500 WokLub 86v

brzythky ca 1500 WokLub 1v

brzythwą ca 1500 WokLub 88v

bukeph 1440 RozPaul 258v

bukew 1440 RozPaul 258v

bukew XV p. post. RozOss I 84va

bukew XV p. post. RozOss I 84va

bukwa XV p. post. RozOss I 196ra

bukyew 1442 WokRacz 106r

bukyew 1442 WokRacz 106r

bukyew 1463 WokPet VII 13

burstin XV p. post. WokPet II 9

buthą ca 1500 WokLub 62r

bvda ca 1500 WokLub 142r

bvk ca 1500 WokLub 49v

bvkew XV p. post. RozOss III 236r

bvkove drzevo ca 1500 WokLub 49v

bvkovy ca 1500 WokLub 49v

bvkwyczą ca 1500 WokLub 18v

bvkyew ca 1500 WokLub 49v

bvkyew ca 1500 WokLub 73v

bvrschthyn ca 1500 WokLub 43v

byala gorczy<ca> ca 1500 WokLub 46r

byala gorczyczą ca 1500 WokLub 46v

byala slyva ca 1500 WokLub 46v

byala slyvą ca 1500 WokLub 74r

byalek 1440 RozPaul 10r

bycz 1442 WokRacz 113r

bycz ca 1500 WokLub 132r

byedrzenye<c> 1450 RozKap 201r

byedza syan XV p. post. WokPet II 9

byeg ca 1500 WokLub 36v

byegvn ca 1500 WokLub 36v

byegvn ca 1500 WokLub 97v

byelmo 1450 RozKap 109v

byelon 1440 RozPaul 144r

byelon ca 1500 WokLub 130v

byelon ca 1500 WokLub 71v

byelun 1442 WokRacz 130r

byk ca 1500 WokLub 135r

byk ca 1500 WokLub 92r

byl ca 1500 WokLub 93r

bylyczą ca 1500 WokLub 14r

bylyszmy ca 1500 WokLub 46r

byodrą ca 1500 WokLub 115r

byodrą ca 1500 WokLub 51r

byodrą ca 1500 WokLub 77v

byreczye ca 1500 WokLub 11v

byrzmno ca 1500 WokLub 139v

byskanthvye ca 1500 WokLub 84r

bystroscz ca 1500 WokLub 104r

bytha ca 1500 WokLub 131r

bythnoscz ca 1500 WokLub 132v

bythnoscz ca 1500 WokLub 46v

bythvnkovącz ca 1500 WokLub 42r

bzedze XV p. post. RozOss I 89va

Liczba znalezionych wyników wyszukiwania: 277