LISTA GLOS


labacz ca 1500 WokLub 27r

labącz ca 1500 WokLub 35v

laczny ca 1500 WokLub 63r

laczynska ca 1500 WokLub 73v

lagvyczą ca 1500 WokLub 72v

laką ca 1500 WokLub 104r

lan 1450 RozKap 152r

lanczgrabya ca 1500 WokLub 72v

*landka XV p. post. WokPet II 9

lanthką ca 1500 WokLub 110r

laskąwy ca 1500 WokLub 18v

lasz ca 1500 WokLub 77r

laszkhtacz XV p. post. RozOss II 41v

laszktacz 1450 RozKap 36r

laszk<t>acz XV p. post. RozOss I 47rb

laszkthacz 1462 WokPet V 11

Laszothą ca 1500 WokLub 125v

laszyczą ca 1500 WokLub 86r

laterna ca 1500 WokLub 73v

laterna ca 1500 WokLub 77r

latha XV p. post. RozOss III 173v

latha ca 1500 WokLub 135v

lathwya ca 1500 WokLub 61v

lato ca 1500 WokLub 65r

lawką ca 1500 WokLub 119v

lądzvye ca 1500 WokLub 29r

lągodny ca 1500 WokLub 19v

ląk ca 1500 WokLub 55v

ląkryczya ca 1500 WokLub 76r

ląkwar ca 1500 WokLub 36r

*ląntka 1476 RozOss II 222r

ląny ca 1500 WokLub 26v

ląny ca 1500 WokLub 37r

ląwką ca 1500 WokLub 122v

ląwką ca 1500 WokLub 129v

ląyącz ca 1500 WokLub 64v

ląyąnye ca 1500 WokLub 146v

ląyno ca 1500 WokLub 130r

ląząką ca 1500 WokLub 48v

lebyothka XV p. post. RozOss I 18ra

lebyothka XV p. post. RozOss I 51ra

lecarsz XV p. post. WokPet I 7

lecarz 1442 WokRacz 143r

leczech ca 1500 WokLub 112r

legath ca 1500 WokLub 74r

lege 1442 WokRacz 133r;

lekarz 1442 WokRacz 153r

lekką ca 1500 WokLub 61v

lelyek ca 1500 WokLub 73r

len 1442 WokRacz 136r

len ca 1500 WokLub 75v

lenystvo ca 1500 WokLub 100v

lenystwo ca 1500 WokLub 122v

lenyvy ca 1500 WokLub 122v

lep 1442 WokRacz 198v

lep XV p. post. WokPet I 8

lesczina XV p. post. RozOss I 61ra

lesczyvoscz 1450 RozKap 59r

lesktacz XV p. post. RozOss III 21v

lesktacz XV p. post. WokPet II 9

leskthacz ca 1500 WokLub 138v

leszkthanye ca 1500 WokLub 138v

leszny 1442 WokRacz 137v

leszny orzech ca 1500 WokLub 16r

lethnyk ca 1500 WokLub 46v

ley ca 1500 WokLub 28v

leythvch ca 1500 WokLub 119v

leythvch ca 1500 WokLub 129r

lezecz ca 1500 WokLub 113v

liczba 1442 WokRacz 152r

licze 1442 WokRacz 142v

licze XV p. post. WokPet I 7

licznoscz XV p. post. RozOss III 53v

ligacz XV p. post. WokPet II 9

ligy 1450 RozKap 66v

liska XV p. post. RozOss I 79vb

listowe 1442 WokRacz 151v

lisyna XV p. post. WokPet II 9

liszyczą XV p. post. RozOss I 92ra

*lithkupt XV p. post. WokPet I 7

liy XV p. post. WokPet II 9

lkanye ca 1500 WokLub 126r

lleszkthacz 1440 RozPaul 45v

llszywoscz 1440 RozPaul 77v

lnyana XV p. post. WokPet II 8

loboda 1440 RozPaul 29r

loboda 1450 RozKap 147r

loboda 1450 RozKap 23v

lobodą ca 1500 WokLub 14r

lobodą ca 1500 WokLub 15r

lochtvzą ca 1500 WokLub 102v

lod ca 1500 WokLub 58r

*lodisscza XV p. post. WokPet I 8

lodką ca 1500 WokLub 100r

lodką ca 1500 WokLub 50r

lodką ca 1500 WokLub 86v

lodna ca 1500 WokLub 134r

lodne ca 1500 WokLub 11r

lodny ca 1500 WokLub 117v

lodny ca 1500 WokLub 140v

lodny ca 1500 WokLub 55r

lodny ca 1500 WokLub 85r

lodygą ca 1500 WokLub 5r

lodzya ca 1500 WokLub 86v

lokyecz ca 1500 WokLub 147r

lokyecz ca 1500 WokLub 147r

lokyecz ca 1500 WokLub 36r

lon ca 1500 WokLub 55v

lonko ca 1500 WokLub 59r

lono ca 1500 WokLub 126r

lono ca 1500 WokLub 59r

lony XV p. post. WokPet II 9

lopata 1442 WokRacz 146r

lopata XV p. post. WokPet I 7

lopata XV p. post. WokPet II 9

lopathą ca 1500 WokLub 94v

lopathka 1440 RozPaul 249v

<l>opathka 1440 RozPaul 249v

lopąthką ca 1500 WokLub 128v

lopyan ca 1500 WokLub 73r

losz ca 1500 WokLub 92r

losz ca 1500 WokLub 92r

losze 1442 WokRacz 146r

losznicza XV p. post. WokPet I 6

losznycza 1442 WokRacz 91v

losznycza XV p. post. RozOss I 72vb

losznycza ca 1500 WokLub 22r

loszosch 1442 WokRacz 101v

loszosz 1440 RozPaul 111v

loszosz ca 1500 WokLub 119r

loth ca 1500 WokLub 147r

loth ca 1500 WokLub 43r

loy ca 1500 WokLub 123v

loze ca 1500 WokLub 129r

loze ca 1500 WokLub 131r

loze ca 1500 WokLub 23v

loznyczą ca 1500 WokLub 131r

lsciuoscz XV p. post. WokPet II 9

lsczyvoscz XV p. post. RozOss II 69v

*lsyywocz XV p. post. RozOss I 72ra

lsza 1442 WokRacz 143v

luboscz XV p. post. WokPet I 7

lubyesczek 1442 WokRacz 137v

*lucz XV p. post. WokPet I 7

luczbrachth XV p. post. RozOss I 147ra

lud 1440 RozPaul 139r

ludarka 1450 RozKap 98v

ludarka XV p. post. RozOss I 90vb

ludarką ca 1500 WokLub 54r

lupy ca 1500 WokLub 92v

lusznya 1450 RozKap 102v

lusznya XV p. post. WokPet II 9

luthnya 1450 RozKap 92v

luthnya XV p. post. WokPet II 9

luttna XV p. post. WokPet I 8

lvb ca 1500 WokLub 132r

lvbovy ca 1500 WokLub 132r

lvbyeznoscz ca 1500 WokLub 38r

lvbyezny ca 1500 WokLub 38r

lvd ca 1500 WokLub 57r

lvdzye ca 1500 WokLub 73r

lvg ca 1500 WokLub 76v

lvk ca 1500 WokLub 103v

lvp ca 1500 WokLub 129r

lvpyez ca 1500 WokLub 97v

lvthnyą ca 1500 WokLub 28r

lvthnyk ca 1500 WokLub 28r

lwyczą ca 1500 WokLub 73v

lyąsz ca 1500 WokLub 125v

lychtarz ca 1500 WokLub 22v

lychwa ca 1500 WokLub 51r

lychwarz ca 1500 WokLub 51r

lyczacz ca 1500 WokLub 65r

lyczba ca 1500 WokLub 40v

lyczbą ca 1500 WokLub 94v

lyczby ca 1500 WokLub 94v

lycze ca 1500 WokLub 80v

lyczv ca 1500 WokLub 57r

lyczyvo ca 1500 WokLub 135v

lyczywnyk ca 1500 WokLub 77r

lyczywnyk ca 1500 WokLub 77r

lyczywo ca 1500 WokLub 101r

lyebyothką ca 1500 WokLub 93r

lyebyothky ca 1500 WokLub 46v

lyekarsky ca 1500 WokLub 12r

lyekarstwo ca 1500 WokLub 100v

lyekarz ca 1500 WokLub 36v

lyekarz ca 1500 WokLub 81r

lyelek ca 1500 WokLub 88r

lyenyvy ca 1500 WokLub 39r

lyepycz ca 1500 WokLub 58r

lyesczyna 1442 WokRacz 82v

lyesczyną ca 1500 WokLub 34v

lyeszny 1473 WokPet VI 12

lyesznyk ca 1500 WokLub 125v

lyeszycza ca 1500 WokLub 139v

lyg 1442 WokRacz 75v

lyg XV p. post. WokPet I 7

lyn ca 1500 WokLub 138r

lypą ca 1500 WokLub 138r

lypyen ca 1500 WokLub 27r

lyschay ca 1500 WokLub 74r

lyschką ca 1500 WokLub 148v

lyską ca 1500 WokLub 29r

lyskąvyczą ca 1500 WokLub 55r

lyskąvyczą ca 1500 WokLub 55r

lysth 1440 RozPaul 255r

lysth 1463 WokPet VII 13

lysth ca 1500 WokLub 134r

lysth ca 1500 WokLub 150r

lysthą ca 1500 WokLub 65r

lystopad ca 1500 WokLub 88v

lystow ca 1500 WokLub 136r

lystow ca 1500 WokLub 136r

lysz ca 1500 WokLub 148v

lyszczye ca 1500 WokLub 95r

*lysznyk 1450 RozKap 89r

lyszy ca 1500 WokLub 22r

lyszycza 1440 RozPaul 261v

lyszyecz ca 1500 WokLub 22r

lyszyna ca 1500 WokLub 22r

lyszyną ca 1500 WokLub 22r

lyszyną ca 1500 WokLub 22r

lythcup 1442 WokRacz 144r

lytherath ca 1500 WokLub 76r

lythkup XV p. post. RozOss I 27rb

lythk<v>p ca 1500 WokLub 82r

lytkup 1442 WokRacz 41v

lyzacz ca 1500 WokLub 72v

lyzącz ca 1500 WokLub 75v

Liczba znalezionych wyników wyszukiwania: 230